Resim Galerisi

EPDK'dan LPG Sektörü İçin Önemli Kararlar

EPDK'dan LPG Sektörü İçin Önemli Kararlar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; elektronik ortamda lisans başvurusu, lisans tadili ve süre uzatımı işlemlerinin yapılmasına uyumlu olacak şekilde değişiklikler yaptı. Önümüzdeki bir yıllık süre içinde LPG piyasasında yürütülen tüm lisanslama işlemlerinin elektronik ortamda yapılması hedefleniyor.

Ayrıca LPG Dağıtıcı lisansı sahiplerinin sözleşme yaptıkları LPG otogaz bayileri adına elektronik ortamda lisans başvurusu, lisans tadili ve süre uzatımı başvurusu yapmalarına olanak sağlanarak gerek LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin sürece dâhil edilmesi gerekse elektronik ortamda başvuruların daha teknik ve uzman kişiler üzerinden gerçekleştirilebilmesi EPDK’ya sunulacak bilgi ve belgelerin bir nevi ön kontrolden geçmesini sağlayarak lisanslama süreçlerini kısaltacak.

Nitekim ilgili mevzuat gereği LPG dağıtıcılarının, gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almamış olan otogaz istasyonlarına LPG ikmali yapmama ve sözleşme yaptıkları otogaz istasyonlarını gözlemleme ve teknik bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etme yükümlülükleri bulunuyor.

Bu kapsamda LPG dağıtıcıların büyük çoğunluğunun (99 LPG dağıtıcı lisansı sahibinden 90 tanesinin), elektronik lisans işlemleri yetkilileri tanımlandı. Ayrıca LPG otogaz bayilik lisans süre uzatımı başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi uygulaması pilot proje olarak fiilen başlatıldı ve bu kapsamdaki işlemler sorunsuzca yürütülüyor.

Mevcut uygulamada evrakı tam olan bir bayilik lisansı başvurusu, posta ve kargo süreçleri dahil olmak üzere, ortalama bir haftada sonuçlanırken bu işlem elektronik ortamda yapıldığında ise
en fazla iki gün içerisinde yapılabiliyor.

Lisans iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına elektronik ortamda sorgulanabilen vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, sigorta poliçesi, adli sicil belgesi vb. evrakın bir kısmı istenen bilgi ve belge listesinden çıkarıldı; bir kısmı ise beyan esasına dayandırıldı. Lisans başvurularında hizmet sözleşmesi ve pazarlama projeksiyonu sunma yükümlülüğü de kaldırıldı.

Coğrafi bilgi sistemleri çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla LPG depolama ve dolum tesislerinin koordinat bilgileri, LPG dağıtıcı ve depolama lisansı başvurularında istenen evraka eklendi.

Lisans tadil, süre uzatım ve sona erdirme başvurularında sunulan gerekli belgelerin asıllarının veya son altı ay içerisinde noterce onaylanmış suretlerinin istenmesine ilaveten belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretlerinin de sunulabileceğinin düzenlenmesiyle, başvuru işlemlerinde bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amaçlanıyor.

Ayrıca lisans sahiplerinin, kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ve yetkili idareler tarafından gerçekleştirilen değişikliklere istinaden lisanslarının tadil edilmesi durumunda tadil bedeli ödenmemesine de karar verildi.


08.03.2018 - 08.03.2099 Birimi : LPG Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 4573