Resim Galerisi

7. Dünya Enerji Düzenleme Forumu (7. WFER)

7.Dünya Enerji Düzenleme Forumu (7. WFER) 20-23 Mart 2018 tarihlerinde Meksika’nın Cancun şehrinde toplandı. “Yenilik (İnovasyon) Çağında Düzenleme” ana teması ekseninde gerçekleştirilen 7. WFER’de 3’ü genel ve 15’i paralel olmak üzere 18 oturum yapıldı. Oturumlarda, 106 moderatör ve konuşmacı değerlendirmelerde bulundu. Güneş enerjisiyle çalışan uçakla dünya turu yapan Bertrand Piccard ile Bloomberg News Energy Finance kurucusu  Michael Liebreich’in de davetli konuşmacı olduğu 2 özel oturumun gerçekleştirildiği 7. WFER’i 50 ülkeden 800 civarında katılımcı izledi. Daha önceki forumlardan farklı olarak, elektrik ve gazın ekonomik düzenlemesinin temelleri hakkında tam gün süren özel bir eğitim programının da yer aldığı 7. WFER’da, gerek konuşmacı seçimlerinde ve gerekse diğer tüm etkinliklerde Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) tarafından başlatılan Enerjide Kadın (Women in Energy) girişiminin de önemli bir etki yarattığı görüldü.

Tartışmalarda yatırım konuları, teknolojik yenilik, enerji depolama, şebeke erişimi, düzenleyicilerin performansı, karbondan arındırma (dekarbonizasyon) ve yenilenebilir enerji kaynaklarının bugünü ve geleceği ağırlıklı olarak ele alındı. 7. WFER’e Türkiye’den, dördü EPDK’dan olmak üzere 8 kişi katıldı.

Paralel oturumlarda “Güçlendirilmiş Tüketiciler”, “Dinamik Piyasalar”, “Sürdürülebilir Altyapı” ve “Kurumsal Gelişme” konularına odaklanıldı. “Dinamik Piyasalar” odaklı “Petrol ve Doğal Gaz Piyasa Oynaklıklarına Düzenleyici Tepkisi” başlıklı oturumda, EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) Başkan Yardımcısı Gülefşan Demirbaş, düzenleyici kurum temsilcisi olarak yer aldı. Bu panelde “Düşük petrol ve doğal gaz fiyatlarının enerji piyasalarına etkisi; piyasa oynaklıklarının üreticiler ve tüketiciler tarafından nasıl karşılandığı; bu durumun sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerindeki etkileri; düzenleyici kurumların gelişen durumlara ne tür tepkiler verdiği; yeni keşif ve kaynakların olası etkileri” tartışıldı. Gülefşan Demirbaş yaptığı konuşmada doğal gaz piyasasındaki oynaklıkları, tarihsel perspektiften neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirdi.

Bu süreçte, Avrupa ile Türkiye’de hayata geçirilen politika ve geliştirilen düzenlemeleri mukayeseli olarak anlatan Demirbaş, liberal piyasa konusunda ortak anlayış geliştirilmesi ile depolama ve iletim altyapılarının güçlendirilmesinin önemine de vurgu yaptı. Bu bağlamda, Türkiye’nin doğal gaz toptan satış piyasasına ilişkin kuralları belirlediğini, son dönemde işletmeye alınan FSRU’ların da sayesinde iletim ve depolama kapasitesini güçlendirdiğinin altını çizdi.


30.03.2018 - 30.03.2099 Birimi : Strateji Geliştirme   Görüntülenme Sayısı: 4575