MEDREG'de Türkiye Rüzgarı...

AKDENİZ ENERJİ DÜZENLEYİCİLERİ BİRLİĞİ MEDREG İLK BAŞKANLAR TOPLANTISINI YAPTI. ZİRVEDE GÜNDEM DOĞAL GAZ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI OLDU.

Akdeniz'deki enerji politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği MEDREG’in başkanlar düzeyinde ilk toplantısı Roma’da gerçekleştirildi.

MEDREG Başkanlar Birinci Çalıştayı’nın gündeminde Akdeniz Bölgesi’nde doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi ve bu gelişim sürecinde piyasaların karşılaşacağı zorluklara karşı çözüm stratejileri ele alındı.

Toplantıda Türkiye’yi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz temsil etti. Yılmaz, yaptığı konuşmada doğal gazın bölgemizdeki enerji talebinin karşılanmasında kilit rol oynamaya devam edeceğini vurguladı. Halen doğal gaz talebinin üçte ikisinin kuzey ülkelerine ait olduğunu ancak önümüzdeki 20 yıl içinde doğu ve güney ülkelerinin gaz talebinin kuzey ülkelerini aşacağını vurgulayan EPDK Başkanı, bu durumun hem yeni fırsatları hem de yeni zorlukları beraberinde getirmesi sebebiyle güçlü bir işbirliğinin önemli olduğunu hatırlattı.   

Türkiye’nin doğal gaz altyapısını genişletme konusunda çok büyük gelişme gösterdiğini, arz kaynaklarını çeşitlendirdiğini ve organize toptan satış piyasasını kurduğunu vurgulayan Mustafa Yılmaz: “Yapımı tamamlanan ve devam eden boru hatları ile birlikte Türkiye; Avrupa piyasalarına 10 milyar metreküp gaz sağlayabilecek konumda. Bölgemizde doğal gaz arzının güvenliğine çok önemli katkı sağlıyoruz” dedi.

LNG kapasite ve alt yapısında sağlanan gelişme ile Türkiye’nin gaz ithalatında LNG’nin payının %22’ye ulaştığını vurgulayan Başkan Yılmaz: “Türkiye bugün bölgesinde en büyük ikinci LNG piyasasına sahip. Genişleyen altyapısı ve 50 milyar metreküpü bulan yurt içi doğal gaz talebi ile Türkiye bölgesinde hem büyük bir piyasadır hem de arz çeşitliliğini sağlayacak güvenli bir ticaret merkezi olabilecek niteliktedir” dedi.

Halen MEDREG Başkanlığı görevini yürüten ve Türkiye’nin enerji alanında en üst düzey kadın yöneticisi olan EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Gülefşan Demirbaş da yaptığı konuşmada, enerjide meydana gelen yeni gelişmelerin, yeni ihtiyaçlar ve çözüm arayışlarının MEDREG’in rolünü üyesi olan ülkeler için artırmaya devam ettiğini söyledi.

Demirbaş: “Akdeniz’de işlevsel ve rekabetçi bir enerji piyasası oluşturulması nihai hedefi doğrultusunda, mevzuatın uyumlaştırılmasını ve enterkonneksiyonların arttırılmasını amaçlayan ulusal düzenleyici otoriteler arasındaki işbirliği bölge için çok daha değerli hale gelmektedir” dedi.

Bu arada EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve beraberindeki heyet; Roma temasları kapsamında T.C Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ile de biraraya geldi. Görüşmede enerji alanında yaşanan gelişmelerin yanı sıra Vatikan’ın siyasi ve kültürel tarihi ele alındı. 

 

 

 

 

 

 

 


11.12.2019 - 13.08.2020 Birimi : Basın Müşavirliği   Görüntülenme Sayısı: 8362