Doğal Gaz Piyasası Taslak Görüşler

Belge içeriğinde ara
ARADetay
  • Doğal Gaz Piyasasında “Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” taslağı metni, ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuz internet sayfasında 30 gün süre ile görüşe açılmıştır. İlgililerin söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 24/05/2019 tarihine kadar “Görüş Bildirim Formu” kullanarak yazılı halde Kuruma iletmesi ve söz konusu formun elektronik kopyasını (Word formatında) sid@epdk.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Ek-1: Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar taslağı

    Ek-2:Görüş Bildirim Formu