Petrol Piyasası Taslak Görüşler

Belge içeriğinde ara
ARADetay
  • Başkanlığımız tarafından piyasa izleme ve gözetim faaliyetlerinin daha etkin bir biçimde yürütülebilmesi için 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın (Karar) olan “Otomasyon Sistemi Kılavuzu”nda 01/07/2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde yapılması öngörülen değişiklikleri içerir "Otomasyon Sistemi Kılavuzu” taslağına ilişkin görüşler, en geç 25 Ocak 2019 tarihi mesai bitimine kadar bilgipetrol@epdk.org.tr e-posta adresine ekli görüş değerlendirme formu kullanılarak gönderilebilecektir.

    İlgililere duyurulur.