Elektrik Piyasası Tarifeler Listesi

Detay
 • Elektrik Fiyat Farkı Endeksi  
  • Elektrik Fiyat Farkı Endeksi  

    

   ELEKTRİK FİYAT FARKI ENDEKSİ

   ELEKTRİK PİYASASI FİYAT FARKI UYGULAMALARINDA KULLANILACAK DEĞERLER

   Kamu kurumlarının elektrik alımlarında meydana gelebilecek fiyat farkı; 2013/5216 sayılı “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”nda (Esaslar) yer alan hükümler uyarınca belirlenmektedir. Bu kapsamda, Esaslar’da değişiklik yapılmasına dair 24/02/2018 tarihli ve 30342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren esaslar uyarınca EPDK tarafından ilan edilecek veriler aşağıda yer almaktadır.

   I. Esaslar’ın 5 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilan edilecek elektrik fiyat farkı endeksine ilişkin tablo

    

   DÖNEM ENDEKSE ESAS DEĞER (krş/kWh)  ENDEKS DEĞERİ(2018 Ocak = 100) 
   Yıl Ay
   2018 Ocak 37,1522 100,00
   2018 Şubat 36,8163 99,10
   2018 Mart 37,8259 101,81
   2018 Nisan 39,9575 107,55
   2018 Mayıs 39,9219 107,46
   2018 Haziran 40,9874  110,32
   2018 Temmuz 41,7246   112,31 
   2018 Ağustos    
   2018 Eylül    
   2018 Ekim    
   2018 Kasım    
   2018 Aralık    

    

    

   II.  Esaslar’ın 6 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası kapsamında ilan edilecek tavan elektrik fiyatlarına ilişkin tablo

    

   Dönem

   Abone grubu

   Yıl

   Ay

   Sanayi

   Ticarethane

   Mesken

   Tarımsal Sulama

   Aydınlatma

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 0

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 1

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 0

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 1

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 5

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 0

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 5

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 0

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 5

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 0

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 5

   2018

   Ocak

   31,8557

   32,0755

   37,1502

   37,3812

   38,3052

   36,8299

   37,9845

   32,7002

   33,7558

   34,5545

   35,6105

   2018

   Şubat

   31,8557

   32,0755

   37,1502

   37,3812

   38,3052

   36,8299

   37,9845

   32,7002

   33,7558

   34,5545

   35,6105

   2018

   Mart

   31,8557

   32,0755

   37,1502

   37,3812

   38,3052

   36,8299

   37,9845

   32,7002

   33,7558

   34,5545

   35,6105

   2018

   Nisan

   32,5448

   32,7746

   38,1110

   38,3558

   39,3347

   37,8591

   39,0824

   33,5520

   34,6670

   35,3439

   36,4593

   2018

   Mayıs

   32,5448

   32,7746

   38,1110

   38,3558

   39,3347

   37,8591

   39,0824

   33,5520

   34,6670

   35,3439

   36,4593

   2018

   Haziran

   32,5448

   32,7746

   38,1110

   38,3558

   39,3347

   37,8591

   39,0824

   33,5520

   34,6670

   35,3439

   36,4593

   2018

   Temmuz

   32,5448

   32,7746

   38,1110

   38,3558

   39,3347

   37,8591

   39,0824

   33,5520

   34,6670

   35,3439

   36,4593

   2018

   Ağustos

   37,0983

   37,3631

   43,4153

   43,7005

   44,8412

   41,2633

   42,5998

   38,2236

   39,5191

   40,2619

   41,5636

    

    

   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun; “Çeşitli Vergiler” başlıklı 5 inci bölümünün 2 nci kısmında yer alan 38 inci maddesi hükmü uyarınca Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi;

   *   1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında,

   2. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde,

   3. Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlar gibi tanımlanmış yerlerde ve belediye sınırları, mücavir alanlar dışında

   % 0,

   **  İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1

   olarak uygulanır.

  • Ek Fiyat Farkı Hesabında Kullanılacak Değerler  

   20/06/2018 tarihli ve 2018/11993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca

   Ek Fiyat Farkı Hesabında Kullanılacak Değerler

    

   20/06/2018 tarihli ve 2018/11993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen “Ek Fiyat Farkı Hesaplanmasına İlişkin Esaslar” (Esaslar) uyarınca Kurumumuzca ilan edileceği ifade edilen değerler aşağıdaki tablolarda yer aldığı üzeredir.

    

   1. Esaslar’ın 5 nci maddesindeki A1 ve A2 değerleri

    

   DÖNEM

   AYLAR İTİBARİYLE A1 ve A2 DEĞERLERİ

   2013-1

   25,2769

   2013-2

   22,8233

   2013-3

   22,1377

   2013-4

   22,7431

   2013-5

   22,1628

   2013-6

   23,2830

   2013-7

   25,3255

   2013-8

   25,2528

   2013-9

   25,1154

   2013-10

   23,5331

   2013-11

   24,0855

   2013-12

   28,9302

   2014-1

   25,2761

   2014-2

   26,1400

   2014-3

   22,6058

   2014-4

   24,9227

   2014-5

   24,4337

   2014-6

   24,1961

   2014-7

   26,6741

   2014-8

   26,8995

   2014-9

   25,5461

   2014-10

   25,9393

   2014-11

   28,6477

   2014-12

   27,8406

   2015-1

   27,7338

   2015-2

   24,5254

   2015-3

   23,0188

   2015-4

   20,8040

   2015-5

   21,5122

   2015-6

   22,8136

   2015-7

   25,3306

   2015-8

   27,4226

   2015-9

   28,0718

   2015-10

   25,6735

   2015-11

   25,2242

   2015-12

   28,5222

   2016-1

   30,9865

   2016-2

   27,4001

   2016-3

   28,3503

   2016-4

   28,1003

   2016-5

   28,4173

   2016-6

   30,3432

   2016-7

   29,3355

   2016-8

   31,2191

   2016-9

   29,2418

   2016-10

   29,2826

   2016-11

   30,4390

   2016-12

   37,2179

   2017-1

   35,2403

   2017-2

   34,4054

   2017-3

   32,8321

   2017-4

   33,8267

   2017-5

   34,4623

   2017-6

   32,6383

   2017-7

   34,4253

   2017-8

   33,9642

   2017-9

   33,9779

   2017-10

   33,1598

   2017-11

   34,1106

   2017-12

   33,4023

   2018-1

   37,1522

   2018-2

   36,8163

   2018-3

   37,8259

   2018-4

   39,9575

   2018-5

   39,9219

   2018-6

   40,9874

   2018-7

   41,7246

     

   • Esaslar’ın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki tavan elektrik fiyatlarına ilişkin tablo

     

   Dönem

   Abone grubu (Alçak Gerilim Tek Terimli)

   Yıl

   Ay

   Sanayi

   Ticarethane

   Mesken

   Tarımsal Sulama

   Aydınlatma

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 0

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 1

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 0

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 1

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 5

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 0

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 5

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 0

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 5

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 0

   Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi % 5

   2016

   Ocak

   29,6855

   29,8907

   34,1166

   34,3300

   35,1837

   33,8238

   34,8909

   30,0327

   31,0075

   31,7343

   32,7091

   2016

   Şubat

   29,6855

   29,8907

   34,1166

   34,3300

   35,1837

   33,8238

   34,8909

   30,0327

   31,0075

   31,7343

   32,7091

   2016

   Mart

   29,6855

   29,8907

   34,1166

   34,3300

   35,1837

   33,8238

   34,8909

   30,0327

   31,0075

   31,7343

   32,7091

   2016

   Nisan

   29,6854

   29,8906

   34,1349

   34,3545

   35,2330

   33,8417

   34,9391

   30,0478

   31,0480

   31,7598

   32,7777

   2016

   Mayıs

   29,6854

   29,8906

   34,1349

   34,3545

   35,2330

   33,8417

   34,9391

   30,0478

   31,0480

   31,7598

   32,7777

   2016

   Haziran

   29,6854

   29,8906

   34,1349

   34,3545

   35,2330

   33,8417

   34,9391

   30,0478

   31,0480

   31,7598

   32,7777

   2016

   Temmuz

   29,6854

   29,8906

   34,1396

   34,3608

   35,2457

   33,8464

   34,9515

   30,0517

   31,0584

   31,7664

   32,7953

   2016

   Ağustos

   29,6854

   29,8906

   34,1396

   34,3608

   35,2457

   33,8464

   34,9515

   30,0517

   31,0584

   31,7664

   32,7953

   2016

   Eylül

   29,6854

   29,8906

   34,1396

   34,3608

   35,2457

   33,8464

   34,9515

   30,0517

   31,0584

   31,7664

   32,7953

   2016

   Ekim

   29,6854

   29,8906

   34,1396

   34,3608

   35,2457

   33,8464

   34,9515

   30,0517

   31,0584

   31,7664

   32,7953

   2016

   Kasım

   29,6854

   29,8906

   34,1396

   34,3608

   35,2457

   33,8464

   34,9515

   30,0517

   31,0584

   31,7664

   32,7953

   2016

   Aralık

   29,6854

   29,8906

   34,1396

   34,3608

   35,2457

   33,8464

   34,9515

   30,0517

   31,0584

   31,7664

   32,7953

   2017

   Ocak

   29,6854

   29,8906

   34,1183

   34,3324

   35,1887

   33,8255

   34,8958

   30,0342

   31,0116

   31,7358

   32,7137

   2017

   Şubat

   29,6854

   29,8906

   34,1183

   34,3324

   35,1887

   33,8255

   34,8958

   30,0342

   31,0116

   31,7358

   32,7137

   2017

   Mart

   29,6854

   29,8906

   34,1183

   34,3324

   35,1887

   33,8255

   34,8958

   30,0342

   31,0116

   31,7358

   32,7137

   2017

   Nisan

   29,6854

   29,8906

   34,1183

   34,3324

   35,1887

   33,8255

   34,8958

   30,0342

   31,0116

   31,7358

   32,7137

   2017

   Mayıs

   29,6854

   29,8906

   34,1183

   34,3324

   35,1887

   33,8255

   34,8958

   30,0342

   31,0116

   31,7358

   32,7137

   2017

   Haziran

   29,6854

   29,8906

   34,1183

   34,3324

   35,1887

   33,8255

   34,8958

   30,0342

   31,0116

   31,7358

   32,7137

   2017

   Temmuz

   29,2749

   29,4801

   34,1183

   34,3324

   35,1887

   33,8255

   34,8958

   30,0342

   31,0116

   31,7358

   32,7137

   2017

   Ağustos

   29,2749

   29,4801

   34,1183

   34,3324

   35,1887

   33,8255

   34,8958

   30,0342

   31,0116

   31,7358

   32,7137

   2017

   Eylül

   29,2749

   29,4801

   34,1183

   34,3324

   35,1887

   33,8255

   34,8958

   30,0342

   31,0116

   31,7358

   32,7137

   2017

   Ekim

   29,2749

   29,4801

   34,1246

   34,3408

   35,2054

   33,8315

   34,9120

   30,0393

   31,0253

   31,7419

   32,7298

   2017

   Kasım

   29,2749

   29,4801

   34,1246

   34,3408

   35,2054

   33,8315

   34,9120

   30,0393

   31,0253

   31,7419

   32,7298

   2017

   Aralık

   29,2749

   29,4801

   34,1246

   34,3408

   35,2054

   33,8315

   34,9120

   30,0393

   31,0253

   31,7419

   32,7298

   2018

   Ocak

   31,8557

   32,0755

   37,1502

   37,3812

   38,3052

   36,8299

   37,9845

   32,7002

   33,7558

   34,5545

   35,6105

   2018

   Şubat

   31,8557

   32,0755

   37,1502

   37,3812

   38,3052

   36,8299

   37,9845

   32,7002

   33,7558

   34,5545

   35,6105

   2018

   Mart

   31,8557

   32,0755

   37,1502

   37,3812

   38,3052

   36,8299

   37,9845

   32,7002

   33,7558

   34,5545

   35,6105

   2018

   Nisan

   32,5448

   32,7746

   38,1110

   38,3558

   39,3347

   37,8591

   39,0824

   33,5520

   34,6670

   35,3439

   36,4593

   2018

   Mayıs

   32,5448

   32,7746

   38,1110

   38,3558

   39,3347

   37,8591

   39,0824

   33,5520

   34,6670

   35,3439

   36,4593

   2018

   Haziran

   32,5448

   32,7746

   38,1110

   38,3558

   39,3347

   37,8591

   39,0824

   33,5520

   34,6670

   35,3439

   36,4593

   2018

   Temmuz

   32,5448

   32,7746

   38,1110

   38,3558

   39,3347

   37,8591

   39,0824

   33,5520

   34,6670

   35,3439

   36,4593

   2018

   Ağustos

   37,0983

   37,3631

   43,4153

   43,7005

   44,8412

   41,2633

   42,5998

   38,2236

   39,5191

   40,2619

   41,5636

                              

    

    2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun; “Çeşitli Vergiler” başlıklı 5 inci bölümünün 2 nci kısmında yer alan 38 inci

   maddesi hükmü uyarınca

   Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi;

   •         1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser, klinik, sağlık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları, doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşlarında,
   1. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kilise ve havra gibi ibadethanelerde,
   2. Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde, mal teşhir edilen ve satılan pavyonlar gibi tanımlanmış yerlerde ve belediye sınırları, mücavir alanlar dışında

   % 0,

   **        İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1

   olarak uygulanır.