Duyuru Listesi

ARADetay
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde değişiklik yapılması.
2017 Yılı Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.
BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine ilişkin Esaslar'da (ŞİD) acil değişiklik yapılmasına ilişkin Kurul Kararı, 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır
2017 Yılı Sektör Raporları Yayınlanmıştır
Faaliyeti Geçici Olarak Durdurulan Şirketler (N-Pet)
Faaliyeti Geçici Olarak Durdurulan Şirketler (Bigoil Akaryakıt Nakliyat Pazarlama İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi)
LPG Piyasası Elektronik Lisans İşlemleri Hakkında Duyuru
Görevde Yükselme Sınav Sonuçları
Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru
Elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından elektronik ortamda sunulacak 2018 Temmuz dönemi ilerleme raporları için bildirim yetkilisi tanımlanması
Yönetim Hizmetleri Uzmanlığı ve Yönetim Görevliliği Görevde Yükselme Sınavı Sözlü Sınav Tarihleri
2018 Yılı Şubat Ayı Sektör Raporları Yayınlanmıştır.
Önlisans ile üretim lisansı başvurusunda bulunacak olan tüzel kişiler için esas sözleşmede yer verilecek hususları gösteren örnek
Faaliyeti Geçici Olarak Durdurulan Şirketler (Kzmoil Akaryakıt Dağıtım Pazarlama İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi)
Faaliyeti Geçici Olarak Durdurulan Şirketler (Starpet)
2018 Yılı EPEsayaç Endeksi
Yönetim Hizmetleri Uzmanı ve Yönetim Görevlisi Yazılı Sınav Sonuçları
Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
Yönetim Hizmetleri Uzmanı ve Yönetim Görevlisi kadrolarına atama yapılabilmesi amacıyla açılmış olan Görevde Yükselme Sınavı Soru ve Cevap Anahtarları yayımlandı
Ulusal Stok Yükümlülük Listesi yayınlanmıştır.
Enerji Uzmanları Derneği (EÜD) Eğitim Duyurusu
Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslarda öngörülen bilgi ve belgeler
Rüzgar Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları Hk.
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği' nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında Çevrim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Şile RES üretim lisansına ilişkin duyuru
Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizmasına İlişkin Duyurular
Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı ve İzahnamesi’nde Revizyon
2017 Yılı Aralık Ayı Sektör Raporları Yayınlanmıştır.
Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Listesi
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna ilişkin kurul kararı
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı
SBD Enerji Üretim Ticaret Anonim Şirketi - Alibey GES projesi santral sahası değişikliği duyurusu
Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin
Dağıtıcılar Arası Ticaret Hakkında Kurul Kararı Taslağı
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında Sanko Rüzgar Enerjisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Gazi-9 RES üretim lisansına ilişkin duyuru
Gülbahar Elektrik Üretim A.Ş. Alages Adilcevaz GES projesinde santral sahası değişikliğine ilişkin duyuru
Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı’nın Görüşe Açılması Hk.
Yelen Gülpınar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gülpınar santral sahası değişikliği
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar
11-22 Aralık 2017 Tarihleri Arasında Yapılan Enerji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Sonuçları