Spot Boru Gazı İthalatıTalep Çağrısı (2021/8) Kapsamında Yapılacak Talep Toplamaya/Yarışmaya İlişkin Duyuru Metni

 

Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın ilgili hükümleri ve 08/07/2021 tarihli ve 10309 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen 2021/8 sayılı Talep Çağrısı’nın 3 üncü maddesi kapsamında aşağıdaki hususlar kamuoyuna ve ilgililere duyurulmaktadır.

1-Talep Çağrısı (2021/8) kapsamında Türkgözü Giriş Noktası’nda Yılın Geri Kalanı kapasite ürünü için başvuru yapan İthalat (Spot) Lisansı sahibi Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 28 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak olan talep toplamaya katılmaya hak kazanmıştır.

2- 08/07/2021 tarihli ve 10309 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde;

  •  2021 Gaz Yılı Yılın Geri Kalanı ürününden kullanılmayan kapasite kalması durumunda kalan kapasitenin Aylık kapasite ürününe aktarılması,
  •  TANAP Trakya, TANAP Seyitgazi ve Türkgözü Giriş Noktalarına yönelik olarak Usul ve Esasların ;                   

                                  - Kapasite ürünlerinin oransal dağılımına ilişkin 5.1 hükmünün,

                                  - Gaz yılı içerisindeki çeyreklik kapasite başvurularına ilişkin takvim ve uygulanacak esaslara ilişkin 11.1 ve 11.2 hükmünün,

                                  - Hak kazanılan çeyreklik kapasitenin kullanılmamasına ilişkin 12 nci madde hükümlerinin,

                                   -VGP’nin 1/10/2021’de devreye alınacak olduğu düşünüldüğünde, OTSP’de ileri tarihli fiziksel teslimatlı ürünlere ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girdiğinde ithal edilen spot boru gazı miktarının en az yüzde  yirmisinin sürekli ticaret platformunda satılacağına ilişkin 13.4 hükmünün

2021 Gaz Yılı içinde uygulanmaması,

  • 5.2. ve 5.3 maddeleri dahil olmak üzere, Usul ve Esaslarda bahsi geçen “kapasite ürünleri” ifadelerinin 2021 Gaz Yılının geri kalanı için Yılın Geri Kalanı kapasite ürünü ve Aylık kapasite ürününü kapsadığının kabul edilmesi
  • Usul ve Esaslarda bahsi geçen “kapasite ürünleri” ifadelerine yapılan atıfların 2021 Gaz Yılının geri kalanı için Yılın Geri Kalanı kapasite ürünü ve Aylık kapasite ürününe yapıldığının kabul edilmesi,
  • Kullanılmayan kapasitenin kaybedilmesine ilişkin hükümler kapsamında Yılın Geri Kalanı ürününün, kullanılmayan Yıllık kapasite ürününe ilişkin hükümlere tabi tutulması ve 12 nci maddenin buna ilişkin hükümlerinin kıyasen uygulanması ve bu kapsamda

                           -Usul ve Esaslar çerçevesinde rezerve edilmeye hak kazanılan Yılın Geri Kalanı ürünü kapasitesinin 30 gün içerisinde kullanılmaya başlanmaması halinde, hak kazanan lisans sahibinin kapasite ürününün tamamı süresince kullanma hakkını ve buna bağlı tüm haklarını kaybetmesi,

                                 -Kullanma hakkı kaybedilen Yılın Geri Kalanı kapasitesinin, ilgili gaz yılının diğer ayları için yapılacak talep çağrılarına konu edilmesi,

                                  -Söz konusu 30 günlük süre içerisindeki kapasite kullanım oranının günlük ortalamasının %50’nin altında kalması durumunda günlük ortalama kullanım oranının üzerinde kalan miktarın kullanma hakkının, kapasite ürününün kalan süresi için kaybedilmesi ve bu miktarın ilgili gaz yılının diğer ayları için yapılacak talep çağrılarına konu edilmesi,

                                  -Kullanma hakkına sahip olduğu kapasiteyi yukarıdaki durumlar doğrultusunda kısmen veya tamamen kullanmamış olan lisans sahibinin, ilgili gaz yılı için yapılacak diğer talep toplamalara katılmak istemesi halinde talep çağrısında belirtilen talep toplamaya katılım bedelinin iki katını ödemesi ve kendisine tahakkuk ettirilen kapasite bedellerini ödemeye devam etmesi,

                                  -İletim şirketinin ŞİD 14. Bölümde düzenlenen haller ve/veya mücbir sebeplerden kaynaklanan talimatların ve/veya arz kaynaklarını etkileyecek planlı bakımların geçerli olduğu gaz günleri boyunca hak kazanılan kapasitenin kullanılmamasına ilişkin Usul ve Esaslar’da yer alan hükümlerin uygulanmaması,

Uygun görülmüştür.

Kamuoyu ve ilgililere duyurulur

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26.07.2021 - 26.08.2021 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 894