Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Teminat Mektubu, Taahhütname, Vekaletname ve Vekalet Sözleşmesi Örnekleri

18/01/2018 tarihli ve 7651 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilerek 02/02/2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar”da öngörülen bilgi ve belgeler kapsamında yer alan; Teminat mektubu, Taahhütname, Vekaletname ve Vekalet sözleşmesi ne ilişkin şekil ve içerikleri gösteren örnekler ekte belirtilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur


19.09.2018 - 19.10.2018 Birimi : Kamulaştırma   Görüntülenme Sayısı: 1083