2019 yılı gelir payı bedeli yayınlanmıştır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 06/12/2018 tarihli ve 8226 sayılı Kararı ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 16 ncı maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi uyarınca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2019 yılı gelir payı bedeli 8,83 TL/ton olarak belirlenmiştir.


12.12.2018 - 12.01.2019 Birimi : LPG Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1043