Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar yürürlüğe girmiştir

Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/08/2019 tarihli ve 8777 sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve 10/08/2019 tarihli ve 30858 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.


16.08.2019 - 16.09.2019 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 808