Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Smart Akaryakıt)

Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Smart Akaryakıt) 

Denetim Dairesi Başkanlığı'nın 24/12/2019 tarihli ve 57685 sayılı yazısı ile aşağıda ayrıntıları kayıtlı olan dağıtıcı lisansı sahibi şirketin piyasa faaliyeti 60 (altmış) gün süreyle geçici olarak durdurulmuştur.

 

 

 

Lisans Numarası

 

Şirket Unvanı

 

Lisans Başlangıç Tarihi

 

Fiil Tarihi

 

Fiil

Denetim Dairesi Başkanlığı’nın Yazısının Tarih ve Sayısı

Faaliyet Durdurma Tarihi

Açıklamalar

DAĞ/6240-

2/36851

Smart Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi

27/04/2016

31/10/2019-

08/11/2019

Yazılı olarak

talep edilen

bilgi-belgelerin

süresi içerisinde

hiç veya gereği

gibi Kuruma

sunmaması

24/12/2019-57685

 

24/12/2019

 

 

 

 

 

 

Dağıtıcı firmaya ihtar çekildikten sonra 30 günlük sürenin dolmasına rağmen herhangi bir bilgi-belge sunulmamıştır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


06.01.2020 - 06.03.2020 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 2901