Spot boru gazı ithalatına konu edilecek yedinci aylık (A7) ve üçüncü çeyreklik (Ç3) kapasite ürünlerine ilişkin hazırlanan “Talep Çağrısı Metni” (2020/7) hakkında

19/09/2019 tarih ve 30893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında, spot boru gazı ithalatına konu edilecek yedinci aylık (A7) ve üçüncü çeyreklik (Ç3) kapasite ürünlerinin dağıtılması amacıyla 26 Haziran 2020 tarihinde elektronik platformda yapılacak Talep Toplama ve/veya Yarışmaya ilişkin hususları içeren Talep Çağrısı metni aşağıda ekte kayıtlı dosyada yer almaktadır.

Ek: 2020 yılı yedinci aylık (A7) ve üçüncü çeyreklik (Ç3) kapasite ürünlerine ilişkin olarak hazırlanan “Talep Çağrısı metni”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 


11.06.2020 - 11.07.2020 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1043