İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23/09/2020 tarihli ve 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı Hk.

24/09/2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin 23/09/2020 tarihli ve 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ve bu Kararın 5 inci maddesi gereğince hazırlanan “İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23/09/2020 tarihli ve 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı”  görüşe açılmıştır.

 

İlgililerin söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinin, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 27/11/2020 tarihine kadar Ek-2’de yer alan “Görüş Bildirim Formu” kullanarak yazılı halde Kurumumuza ve söz konusu formun elektronik kopyasının (MS Word formatında) dogalgazdagitim@epdk.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Ek-1: İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23/09/2020 tarihli ve 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı

Ek-2: Görüş Bildirim Formu

 


30.10.2020 - 27.11.2020 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 844