“Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açılmıştır.

“Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açılmıştır.

 

İlgililerin söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinin, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen, 30/11/2020 tarihine kadar Ek-3’de yer alan “Görüş Bildirim Formu” kullanılarak yazılı halde Kurumumuza ve söz konusu formun elektronik kopyasının (MS Word formatında) atbalak@epdk.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Ek-1: Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 

Ek-2: Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslak Ekleri

Ek-3: Görüş Bildirim Formu


30.10.2020 - 30.11.2020 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 2166