6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 29. Maddesi Kapsamında Kurumumuza Yapılacak Başvurulara İlişkin Duyuru

2/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7257 sayılı “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 45 inci maddesi kapsamında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa; “(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında mevcut olan üretim veya otoprodüktör lisanslarını, önlisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak ya da kurulu güç düşümü suretiyle tadil etmek isteyen tüzel kişilerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde Kuruma başvurmaları hâlinde lisansları, önlisansları veya lisans başvuruları sonlandırılarak ya da tadil edilerek teminatları ilgisine göre kısmen veya tamamen iade edilir.” hükümlerini içeren Geçici 29 uncu madde eklenmiştir.

 

Bu kapsamda, 2/12/2020 tarihinden önce mevcut olan üretim veya otoprodüktör lisanslarını, önlisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak ya da kurulu güç düşümü suretiyle tadil etmek isteyen tüzel kişilerin, 2/2/2021 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuz EPDK Başvuru Sistemi üzerinden (https://basvuru.epdk.gov.tr) elektronik olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 


04.12.2020 - 02.02.2021 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1905