Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2021 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleri ve 2021 yılı için katılma payı oranına ilişkin

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasının (i) bendi ve 10 uncu maddesinin 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi ile değişik (D) fıkrasının (a) ve (b) bendi ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü ve 41 inci maddeleri uyarınca:

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2021 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleri ve 2021 yılı için katılma payı oranına ilişkin; 17.12.2020 tarih ve 9847-9848 sayılı Kararları almış ve söz konusu Kararlar 22 12.2020 tarih ve 31342 sayılı RG’de yayımlanmış olup; lisans sahiplerine bedeller ve oranlarla ilgili ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.


25.12.2020 - 28.02.2021 Birimi : Strateji Geliştirme   Görüntülenme Sayısı: 723