Elektrik Piyasası Güncel Duyuru Listesi

ARADetay
Konu Belge
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Duyuru
2020 yılı YEKDEM Başvurularının Alınması Hakkında
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Duyuru Hakkında
Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru
2019 Yılı Nihai YEK Listesi yayınlanmıştır
Perakende Satış Sözleşmesi yayınlanmıştır.
‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Yürütülebilecek Faaliyetlere İlişkin Yönetmelik’ taslağına ilişkin
2018 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesine ilişkin duyuru
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde (DUY) değişiklik yapılmasına ilişkin
Teminat Usul Esaslarında (TUE) değişiklik yapılmasına ilişkin
Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açılmıştır
Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi Hakkında Duyuru
Elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından elektronik ortamda sunulacak 2018 Temmuz dönemi ilerleme raporları için bildirim yetkilisi tanımlanması