Güncel Duyuru Listesi

ARADetay
Konu Belge
Elektronik lisans başvuruları hizmeti durdurulması hakkında
Zorunlu Petrol Stok Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru
2018 Ekim Ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır.
Petrol Piyasası Lisanslarının Yazılı ve/veya Elektronik Olarak Alınmasına İlişkin Lisans Başvuru Tablosu
Kurumumuz İnternet erişim altyapısında yapılacak bakım çalışması hakkında
Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru
2018 Eylül ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır.
2019 yılı Ön YEK Listesi
‘Elektrik Piyasasında Lisanssız Yürütülebilecek Faaliyetlere İlişkin Yönetmelik’ taslağına ilişkin
2018 Ağustos Ayı Sektör Raporları
2018 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesine ilişkin duyuru
2018 Yılı Temmuz Ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır.
Teminat Usul Esaslarında (TUE) değişiklik yapılmasına ilişkin
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde (DUY) değişiklik yapılmasına ilişkin
2018 Yılı Haziran Ayı Sektör Raporları yayınlanmıştır
Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açılmıştır
ORGANİZE TOPTAN DOĞAL GAZ SATIŞ PİYASASININ FAALİYETE BAŞLAMASINA İLİŞKİN DUYURU
Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin İşletmecilik Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı
2017 Yılı Sektör Raporlarının İngilizce versiyonları yayınlanmıştır
1/8/2018 tarihinden itibaren uygulanacak tarife tabloları
2018 yılı Mayıs Ayı Sektör Raporları Yayınlanmıştır
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Lodos Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kemerburgaz RES üretim lisansına ilişkin duyuru
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin Geçici 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Paşa Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Mahmut Şevket Paşa-1 RES üretim lisansına ilişkin duyuru
Resumut Enerji A.Ş.’nin Aliağa-I RES önlisans başvurusuna ilişkin duyuru
Enerji Sektöründe Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Güvenlik Analiz Ve Test Usul Ve Esasları Taslağı
2018 Nisan Ayı Sektör Raporları
Ulusal Petrol Stoku Hakkında Duyuru
2019 yılı YEKDEM Başvurularının Alınması Hakkında Duyuru
2018 Yılı Mart Ayı Sektör Raporları Yayınlanmıştır.
Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi Hakkında Duyuru
Mevzuat Değişiklikleri kapsamında görüşe açılan mevzuat taslaklarına ana sayfada yer alan "Mevzuat Taslakları" sekmesinden erişim sağlanması gerekmektedir.Kamuoyuna duyurulur.
2017 Yılı Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.
2017 Yılı Sektör Raporları Yayınlanmıştır
LPG Piyasası Elektronik Lisans İşlemleri Hakkında Duyuru
Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru
Görevde Yükselme Sınav Sonuçları
Elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından elektronik ortamda sunulacak 2018 Temmuz dönemi ilerleme raporları için bildirim yetkilisi tanımlanması
2018 Yılı Şubat Ayı Sektör Raporları Yayınlanmıştır.
Ulusal Stok Yükümlülük Listesi yayınlanmıştır.
Kurumumuza hitaben verilen teminat mektuplarının iade uygulaması