Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrası Uyarınca Yapılacak Üretimlere İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı

Madeni yağ lisansı sahipleri ile madeni yağ alt başlığı bulunan dağıtıcı lisansı sahiplerinin üçüncü taraflar için yapacağı madeni yağ üretimlerine ilişkin hususların belirlenebilmesi amacıyla Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 11 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrası Uyarınca Yapılacak Üretimlere İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu Taslak Karar 22/09/2020 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin Taslak Karar hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde “.DOCX veya .DOC” formatında bilgipetrol@epdk.org.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


15.09.2020 - 22.09.2020 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 607