Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğ (Mülga)
Tarih Sayı Açıklama Versiyon
Son Versiyon 9
Değişiklik 7-8
31.12.2008 27097 Değişiklik 6-7
17.01.2008 26759 Değişiklik 5-6
19.01.2007 26408 Değişiklik 4-5
21.12.2006 26383 Değişiklik 3-4
15.11.2005 25994 Değişiklik 2-3
21.04.2005 25793 Değişiklik 1-2
26.03.2005 25767 İlk Versiyon 1