Petrol Piyasası Benzin Türleri Teknik Düzenleme Tebliğleri BenzinTurleri / TeknikDuzenleme / Tebligler / Mevzuat / Petrol / Dokümanlar
Tarih Sayı Açıklama Versiyon
04.02.2015 29257 Son Versiyon 11
Değişiklik 9-10
29.11.2008 26044 Değişiklik 8-9
07.08.2009 27312 Değişiklik 7-8
07.08.2009 27312 Değişiklik 6-7
27.09.2011 28067 Değişiklik 5-6
25.05.2011 27944 Değişiklik 4-5
29.11.2008 27069 Değişiklik 3-4
09.05.2007 26517 Değişiklik 2-3
30.11.2006 26362 Değişiklik 1-2
05.01.2006 26044 İlk Versiyon 1

Petrol Piyasası Benzin Türleri Teknik Düzenleme Tebliğleri İlişkili Dokümanlar
Ek : Ekler