Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Duyurular http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular Tue, 19 Apr 2016 17:30:00 +0200 EPDK Web Portal tr-tr 2017 Ocak Petrol Piyasası Raporu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1961 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1961 2017 Ocak Petrol Piyasası Raporu]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Petrol Tue, 28 Mar 2017 12:58:08 +0200 2017 Ocak Ayı Doğalgaz Piyasası Raporu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1958 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1958 2017 Ocak Ayı Doğalgaz Piyasası Raporu]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Doğal Gaz Mon, 27 Mar 2017 10:41:15 +0200 2017 Ocak Ayı LPG Piyasası Raporu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1957 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1957 2017 Ocak Ayı LPG Piyasası Raporu]]> webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) LPG Mon, 27 Mar 2017 10:39:18 +0200 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında Doğal Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kozbeyli RES üretim lisansına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1955 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1955 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında Doğal Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Kozbeyli RES üretim lisansına ilişkin duyuru]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Thu, 23 Mar 2017 14:57:53 +0200 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında Sancak Enerji Hizmetleri Anonim Şirketi Yamaçtepe-2 RES üretim lisansına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1954 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1954 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında Sancak Enerji Hizmetleri Anonim Şirketi Yamaçtepe-2 RES üretim lisansına ilişkin duyuru]]> webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Fri, 17 Mar 2017 10:10:43 +0200 Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1953 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1953 05/04/2017 günü mesai saati bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin, Taslak Yönetmelik hakkındaki görüşleri ve varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini aynı süre içerisinde “word” formatında bilgidogalgaz@epdk.org.tr adresine ve/veya yazılı olarak Kurumumuz Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’na göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

EK:Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı]]>
webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Tue, 14 Mar 2017 15:03:37 +0200
Rüzgar Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları Hk. http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1951 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1951
Kuruma 3-7 Nisan 2017 tarihlerinde rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurusunda bulunmaya aday tüzel kişilere;

Rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları bakımından 30/07/2015 tarih ve 5709 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen başvuru tarihleri 09/03/2017 tarihli ve 6956-32 sayılı Kurul Kararıyla ertelenmiştir.

Bu kapsamda 3, 4, 5, 6, 7 Nisan 2017 tarihlerinde alınması planlanan söz konusu başvuruların 2, 3, 4, 5, 6 Nisan 2018 tarihlerinde alınmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla arz edilir.

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Fri, 10 Mar 2017 16:01:14 +0200
Yetkili Teknik Personel ve Sorumlu Müdür Eğitim, Belgelendirme ve Ücretlendirme Esasları ve Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Örnekleri http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1932 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1932 Yetkili Teknik Personel ve Sorumlu Müdür Eğitim, Belgelendirme ve Ücretlendirme Esasları ve Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Örnekleri bağlantıda yayınlanmıştır]]> webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Wed, 15 Feb 2017 10:50:35 +0200 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1924 2017 Yılı Ulusal Doğal Gaz Tüketim Tahmini]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Thu, 02 Feb 2017 08:18:52 +0200 Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1910
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi projesi ve rüzgar ölçüm istasyonu kurulumu planlanırken rüzgar türbinlerinin ve rüzgar ölçüm istasyonlarının, bilgileri Ek’te verilen Hava/Yer Haberleşme İstasyonlarından (Ek-1) asgari 2 km; VOR-DME, NDB seyrüsefer yardımcı sistemlerinden (Ek-2) asgari 15 km mesafede planlanması gerekmektedir.

Kamunun bilgilerine arz olunur.

EK-1:Hava-Yer Haberleşme

EK-2:VOR-DME-NDB]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Wed, 01 Feb 2017 08:21:31 +0200
Ocak 2017 döneminde Kurumumuza sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1605 her yılın Temmuz ve Ocak ayları içerisinde sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kurumumuza sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

İlerleme raporları, üretim faaliyeti göstermek üzere lisans almış tüzel kişilerin lisanslarına derç edilen tesis tamamlama tarihlerine uygun olarak hazırlanan termin programları dahilinde kaydedilen gelişmelerin izlenmesine, tesis aşamasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve arz güvenliği bağlamında alınabilecek önlemlere ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına imkan tanıyacaktır.

İlerleme raporlarının bir bütün olarak değerlendirilebilmesi ve üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişilere kolaylık sağlanması amacıyla bir format geliştirilmiş olup, Kurumumuz Internet sayfasında yayınlanmaktadır.

Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurumumuza sunulan ilerleme raporlarının incelenmesi neticesinde, lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hareket edebilmelerini teminen aşağıdaki hususların hatırlatılmasına gerek duyulmuştur:

1. İlerleme Raporu Formatı kapak yazısında yer alan bilgilerin doldurulması zorunludur.

2. İlerleme raporu sunma yükümlülüğü, lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlamakta ve tesisin tamamlandığı tarih itibarıyla sona ermektedir.

3. Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına derç edilen tesis tamamlanma tarihi ile uyumlu termin programı sunmakla yükümlüdür. Yetkili kişiler tarafından paraflanmak suretiyle sunulacak termin programlarında, lisans tadili yapılmak suretiyle bir değişiklik yapılması halinde, güncellenmiş termin programının da tekrar sunulması gerekmektedir.

4. İlerleme raporları, lisanslara derç edilen tesis tamamlanma tarihine göre oluşturulmuş termin programı esas alınarak hazırlanacaktır.

5. İlerleme raporlarının her sayfası yetkili kişilerce isimleri belirtilerek imzalanacaktır.

6. İlerleme raporları, Kurumumuz internet sayfasında yayınlanan örnek ilerleme raporu formatı içeriğini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır.

7. İlerleme raporlarının, bilgielektrik@epdk.org.tr adresine e-posta ekinde gönderilmesi yeterli olmayıp, her yılın Ocak ve Temmuz aylarının son iş gününe kadar yazı ekinde Kurumumuz merkez evrak birimine sunulmuş olması gerekmektedir.

8. Rapor dönemi itibarıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olması durumunda dahi, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, gerekçesi belirtilmek suretiyle ilerleme raporu sunulması zorunludur.

İlerleme raporu sunulmaması, ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeme anlamına geldiğinden, ilerleme raporu sunmayan tüzel kişiler hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesine göre yaptırım ve ceza uygulanabilecektir.

İlgili tüzel kişilere önemle duyurulur.]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Mon, 09 Jan 2017 12:11:54 +0200
22/12/2016 tarih ve 6794 sayılı Kurul Kararı ve ilgili karar kapsamında Kurumun erişimine sağlanacak web hizmetlerine ilişkin açıklama http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1894
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kurumun Erişimine Sunulacak Web Hizmetlerine İlişkin Açıklama ]]>
webmaster@epdk.org.tr (LPG Piyasası Dairesi) LPG Tue, 03 Jan 2017 10:21:06 +0200
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Taslağı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1879 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1879 30/12/2016 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

EK:Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Taslağı

EK:Görüş Bildirim Formu ]]>
webmaster@epdk.org.tr (Elektrik Piyasası Dairesi) Elektrik Wed, 21 Dec 2016 08:39:44 +0200
03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1849 03/11/2016 tarihli ve 6529-4 sayılı Kurul Kararı]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Tue, 08 Nov 2016 09:10:40 +0200 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1839 2013/4347 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti Yapılan/Yapılacak Olan İlçelerde İzlenecek Usul ve Esaslar ]]> webmaster@epdk.org.tr (Doğalgaz Piyasası Dairesi) Doğal Gaz Fri, 04 Nov 2016 10:07:54 +0200 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1596 Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliği

]]>
webmaster@epdk.org.tr (Tarifeler Dairesi) Elektrik Sun, 03 Jan 2016 19:39:51 +0200
Kurumumuza hitaben verilen teminat mektuplarının iade uygulaması http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1538 webmaster@epdk.org.tr (Strateji Geliştirme Dairesi) Tüm Piyasalar Mon, 30 Nov 2015 07:54:16 +0200 Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemi http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1382 http://www.epdk.org.tr/tr/duyurular/1382 EK-1’inde değişikliğe gidilmiştir. 01/06/2015 tarihi itibariyle 1240 sayılı Kurul Kararının EK-1’ine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
EK-1 (link)]]>
webmaster@epdk.org.tr (Petrol Piyasası Dairesi) Petrol Tue, 12 May 2015 06:47:48 +0200