ElkFatura

illerbazinda

Etkinlikler

Eylül 2015
P S Ç P C C P
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4


Elektrik Piyasası Kurul Kararları

Tarih Sayı Konu Belge
06.08.2015 5716-1 Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Detay
30.07.2015 5709 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hakkında Detay
09.04.2015 5557 Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi Detay
12/3/2015 5513 20/11/2014 tarihli ve 5313-1 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve 24/12/2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı”nın değiştirilmesine İlişkin Detay
12.02.2015 5466-32 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2015 yılı için @ olarak uygulanmasına ilişkin Detay
12.02.2015 5466-32 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2015 yılı için @ olarak uygulanmasına ilişkin Detay
15.01.2014 5418 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 25 inci maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin Detay
20.11.2014 5313/1 Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı

Elektrik Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu
Doğal Gaz Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu
Petrol Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Bildirim Yükümlülük Tablosu
Detay
31.10.2014 5280 Kullanıcı Tarafından Dağıtım Varlıklarının Tesis Edilme Metodolojisi”nin Geçici 1 inci maddesinde yer alan “bu Metodolojinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde” ifadesinin “15/12/2014 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmesine ilişkin Detay
28.05.2014 5036 Elektrik dağıtım şirketleri ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin gelir gereksinimleri içerisinde yer alan Ar-Ge giderlerine ilişkin bütçenin kullanılması ve bu amaçla geliştirilen Ar-Ge projelerine ilişkin başvuru, onay ve izleme ile proje giderlerinin kapsamı hakkında aşağıdaki Karar Detay
28.05.2014 5030-15 Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanılması Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara ilişkin Karar Detay
27.03.2014 4935-19 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında üretim lisansı sahibi bir tüzel kişinin tedarik lisansı alamayacağına, bu kapsamda Kuruma yapılan başvuruların ön inceleme aşamasında reddedilmesi gerektiğine dair Detay
27.03.2014 4935-18 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde, bir üretim şirketinin; tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisini veya kapasitesini teminen; ikili anlaşmalarla, gün öncesi piyasasından, gün içi piyasasından veya dengeleme güç piyasasından satın alabileceği toplam miktarın, lisansına veya lisanslarına dercedilen yıllık elektrik enerjisi üretim miktarları toplamını geçmemesine ilişkin Detay
27.03.2014 4935-17 Elektrik Piyasası Lisans, OSB Dağıtım ve OSB Üretim Lisans Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi Hakkında Detay
23.01.2014 4840 Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin Detay
21.01.2014 4806/3 Kayıp Katsayıları Hesaplama Metodolojisine ilişkin Usul ve Esaslarına ilişkin

EK-1
Detay
26.12.2013 4799 Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 23 üncü ve Geçici 7 nci maddeleri uyarınca, 01/01/2014 tarihinden itibaren başlamak ve bu konuda yeni bir Karar alınıncaya kadar uygulanmak üzere, güç kalitesi ölçüm hizmet bedeli ile bu bedelin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar hakkında Detay
19.12.2013 4761-20 06/01/2011 tarihli ve 3003-44 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Detay
19.12.2013 4770 Elektrik Piyasasında 2014 yılında uygulanacak olan önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin Detay
19.12.2013 4761-19 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2014 yılı için % 40 olarak uygulanmasına ilişkin Detay
12.12.2013 4752-1 TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı sonuna kadar belirlenen 3.000 MW’lık kapasitenin tamamı için rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularının alım tarihinin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 24,27,28,29,30 Nisan 2015 olarak belirlenmesine ilişkin Detay
05.12.2013 4745 28/12/2012 tarihli ve 28511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Perakende Satış Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına ilişkin Usul ve Esaslar’ın 5 inci maddesi değiştirilmiştir. Detay
21.11.2013 4718 2013 yılında dağıtım şirketleri tarafından takılan müşteri sayaçlarının yatırım tutarının hesaplanmasına ilişkin Detay
28.11.2013 4711 Önlisans Süreleri İle Tesis Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alınacak İnşaat Süreleri Detay
28.11.2013 4710 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde yeni ihdas edilen Önlisans, Tedarik Lisansı ve Piyasa İşletim Lisansı ile ilgili önlisans ve lisans bedellerine yönelik olarak 31.12.2013 tarihine kadar uygulanmasına ilişkin Detay
28.11.2013 4709-7 Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nin kabul edilmesine ilişkin Detay
28.11.2013 4709-6 Banka Teminat Mektubu Tutarı Detay
28.11.2013 4709-5 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin Geçici 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işlem tesis edilmesine, süre uzatımı uygun görülmeyen lisanslar hakkında Detay
28.11.2013 4709-4 Elektrik Piyasasında Kaynak Bazındaki Toplam Birim Yatırım Tutarları Detay
28.11.2013 4709-3 Bir üretim şirketinin Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü çerçevesinde piyasada satın alabileceği elektrik enerjisi miktarı Detay
28.11.2013 4709-2 Önlisans ve üretim lisanslarına derç edilecek yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının tespitinde esas alınacak yıllık azami üretim miktarı Detay
28.11.2013 4709-1 27/12/2011 tarihli ve 3584-53 sayılı Kurul Kararının, yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Detay
25.04.2013 4372 6446 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, lisansa kayıtlı olan ve süresi içinde tamamlanmamış tesislerin süresi uzatımlarına ilişkin kurul kararı Detay
24.01.2013 4250 Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca 2013 yılı serbest tüketici limitine ilişkin Kurul kararı Detay
20.12.2012 4206-1 Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendi uyarınca, bir otoprodüktörün bir takvim yılı içerisinde lisansına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2013 yılı için % 40 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Detay
18.10.2012 4085-2 Elektrik Piyasası Lisans, OSB Dağıtım ve OSB Üretim Lisans Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi Hakkında Detay
25.12.2012 28508 Elektrik Piyasasında Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanılması Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Esaslar Detay
11.12.2012 4158-17 Elektrik Piyasası Lisans, OSB Dağıtım ve OSB Üretim Lisans Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgelerde değişiklik yapılmasına ilişkin Detay
27.09.2012 28424 Dağıtım Ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Detay
09.08.2012 3968 Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım Anlaşması, Tüzel ve Tüketici Kişiler İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşmalarına ilişkin
EK-1 Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım Anlaşması
EK-2 Tüketiciler İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması
EK-3 Üretim Faaliyeti Gösteren Tüzel Kişiler İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması
Detay
09.08.2012 3961/17 Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı Detay
24.05.2012 3842 Güneş enerjisine dayalı, toplam kurulu gücü 600 (altıyüz) MW olacak üretim tesislerine ilişkin Kurul Kararı
Kurul Kararı Eki
Detay
15.03.2012 3735/a Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ çerçevesinde İletim Sistemi Sistem Kullanım Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin Detay
01.03.2012 3717/11 Sakarya 111. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedeline ilişkin Detay
23.02.2012 3707 İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedeline ilişkin Detay
12.02.2012 28202 Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul ve Esaslar” hakkında Detay
18.01.2012 3649 Üretim ve otoprodüktör lisanslarında, lisansa derç edilecek tesis tamamlanma sürelerinin belirlenmesinde izlenecek usule ilişkin Detay
26.01.2012 3662 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin Detay
27.12.2011 3584/35 Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendi uyarınca, bir otoprodüktörün bir takvim yılı içerisinde lisansına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2012 yılı için % 40 olarak uygulanmasına ilişkin Detay
20.10.2011 3465/100 Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde hazırlanan ekteki “OSOS kapsamına dahil edilecek sayaçların, haberleşme donanımının ve ilave teçhizat ve altyapının asgari teknik özellikleri” ve “Tahmini Tüketim Değeri Belirleme Metodolojisi”nin onaylanmasına ilişkin Detay
29.09.2011 3433/33 Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerin lisanslarına derç edilecek yıllık azami üretim miktarına ilişkin karar Detay
18.08.2011 3387 TEİAŞ tarafından önerilen primer frekans kontrol birim hizmet bedelinin 2011 yılı 4. çeyreği için 1,73 TL/MWh olarak onaylanmasına ilişkin Kurul Kararı Detay
11.08.2011 3354/46 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi hükmü çerçevesinde, banka teminat mektubu tutarına ilişkin üst sınırın 157.200.000 (yüzelliyedimilyonikiyüzbin) TL olarak belirlenmesine ilişkin Detay
17.07.2011 3301/44 İthalat Ve İhracata İlişkin Dengeleme Ve Uzlaştırma Usul Ve Esasları Detay
30.06.2011 3300 24/3/2011 tarihli ve 3135 sayılı Kurul Kararı ile 1/4/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere onaylanan tarife tablolarının; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 9 uncu maddesi, Yüksek Planlama Kurulunun 14/2/2008 tarihli ve 2008/T-5 sayılı kararı ile kabul edilen Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması Usul ve Esasları, ilgili mevzuat ile elektrik dağıtım şirketlerinin talepleri çerçevesinde güncellenmesine ilişkin Detay
17.06.2011 27967 Elektrik Piyasası İthalat Ve İhracat Yönetmeliği Uyarınca Kapasite Tahsisine Ve İkincil Ticari İletim Hakkı Piyasasına İlişkin Usul Ve Esaslar Detay
26.05.2011 3231 Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Detay
14.04.2011 3169-13 Gün Öncesi Piyasasının işlerlik kazanacağı tarih değişimi Detay
17.02.2011 3076/46 Aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunması durumunda başvuruların Elektrik Piyasası Kanunun 3 üncü maddesinin 5 inci fıkrası hükmü uyarınca Türkiye Elektrik İletim A.Ş.ye gönderilmesine ilişkin alınan Kurul Kararını müteakip gelen geri çekme başvurularının yarışma sürecinin sonuçlanmasından sonra değerlendirilmesine ilişkin alınan Kurul Kararı Detay
01.02.2011 3070/1 Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin Geçici 5 inci Maddesi uyarınca Gün Öncesi Piyasasının işlerlik kazanacağı tarihin 01/05/2011 olarak belirlenmesine ve söz konusu tarihe kadar Gün Öncesi Piyasasının sanal olarak işletilmesine ve Kurul Kararının Kurum internet sayfasında ilan edilerek piyasa katılımcılarına duyurulmasına ilişkin Detay
01.02.2011 3065 Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler tarafından; iletim, dağıtım, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti ve kayıp enerjiye ilişkin bedeller hariç olmak üzere, net enerji ve sayaç okuma dışındaki perakende satış hizmet bedelleri toplamının TRT Payının hesaplanmasında dikkate alınmasına ilişkin Detay
26.01.2011 3054 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2011 tarihli toplantısında; 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin Detay
19.01.2011 3035 27/12/2006 tarihli ve 1040 sayılı Kurul Kararının a) Maddesinde belirlenmiş olan Dağıtım Bölgeleri Dağıtım Kayıp Katsayıları tablosundaki "Dağıtım Kayıp Katsayıları (DKK)"nın 01/01/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 0 (sıfır) olarak uygulanmasına ilişkin Detay
06.01.2011 3003/43 Elektrik Piyasasında Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin 3 üncü alt bendi uyarınca bir otoprodüktörün bir takvim yılı içerisinde lisanslarına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının %20 olarak uygulanmaya devam edilmesine ilişkin Detay
17.08.2007 1281 Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi uyarınca uygulanacak olan Dağıtım Bölgeleri Dağıtım Kayıp Katsayıları (b bendi değiştirilmiştir.) Detay
22.03.2007 1134/10 Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi uyarınca uygulanacak olan Dağıtım Bölgeleri Dağıtım Kayıp Katsayıları (c bendi değiştirilmiştir.) Detay
21.12.2010 2938/46 Elektrik Piyasası Kanunu Geçici 13 üncü maddesi kapsamında, ülke içerisinde oluşturulacak izole bölge besleme yöntemiyle elektrik enerjisi ithal edilebilmesine ilişkin sürenin 31/12/2012 tarihine kadar uzatılmasına Detay
01.12.2010 2898 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere sayaç sökme takma bedellerine ilişkin usul ve esasların kabul edilmesine ilişkin Detay
03.11.2010 2864 Elektrik Piyasasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2010 tarihli toplantısında; perakende satış lisansına sahip dağıtım şirketlerinin ikinci uygulama döneminde (1/1/2011 (dahil)- 31/12/2015 (dâhil)) kurul kararı Detay
06.10.2010 2812 2011 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin Detay
30.09.2010 2800 TEİAŞ tarafından önerilen primer frekans kontrol birim hizmet bedelinin 2010 yılı 4. çeyreği için 2,71 TL/MWh olarak onaylanmasına ilişkin Detay
26.08.2010 2736 Elektrik Piyasasında 2011 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin Detay
15.07.2010 2652 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/07/2010 tarihli toplantısında; 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Ek 2 nci maddesi ile 18/04/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde alınan kurul kararı Detay
01.07.2010 2625 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/07/2010 tarihli toplantısında; 15/04/2010 tarih ve 27553 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 01/04/2010 tarih ve 2498 sayılı Kurul Kararı değiştirilmiştir. Detay
17.06.2010 2603/1 TEİAŞ tarafından önerilen primer frekans kontrol birim hizmet bedelinin 2010 yılı 3. çeyreğine ilişkin kurul kararı, Detay
11.05.2010 2557/12 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi hükümleri çerçevesinde, ilgili tüzel kişilerden alınacak teminat tutarı hakkında Detay
28.04.2010 2536 Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ’in Geçici 6 ncı maddesinde öngörülen metodoloji Kurulumuzca, “Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Tespit Metodolojisi” ile ilgili Kurul Kararı Detay
24.03.2010 2477 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/03/2010 tarihli toplantısında; Ortalama perakende satış fiyatında dönemsel meydana gelen fiyat değişimlerinin ± %1 ve altında olması durumunda mevcut perakende satış fiyatlarının uygulanmasına devam edilmesine, buna bağlı olarak oluşan eksik yada fazla destekleme tutarlarının bir sonraki dönemde güncellenerek uygulanmasına Detay
04.03.2010 2457 TEİAŞ tarafından önerilen primer frekans kontrol birim hizmet bedelinin 2010 yılı ikinci çeyreği için 12,62 TL/MWh olarak onaylanmasına ilişkin Detay
04.03.2010 2456 01/04/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, elektrik piyasasında Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak toptan satış tarifeleri hakkında Detay
22.02.2010 2446 2010 yılında, Perakende Satış Lisansına Sahip Dağıtım Şirketlerinin İkili Anlaşma Yoluyla Elektrik Enerjisi ve/veya Kapasite Alması Halinde İlgili Mevzuat Gereğince Ortalama Perakende Enerji Satış Fiyatı Tavanının Hesaplanmasına Esas Teşkil Edecek Ortalama Enerji Alım Fiyatına Dahil Edilecek ikili anlaşma yoluyla temin edilen enerji fiyatının hesaplanmasına ilişkin Detay
18.02.2010 2431/10 Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış veya yapılacak olan lisans başvuruları kapsamında…” hükmü çerçevesinde; inceleme ve değerlendirme aşamasında bulunan tüm lisans başvurularına ilişkin Detay
28.01.2010 2408 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/01/2010 tarihli toplantısında; 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin Detay
29.12.2009 2376/9 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/12/2009 tarihli toplantısında, Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin 3 üncü alt bendi uyarınca bir otoprodüktörün bir takvim yılı içerisinde lisanslarına derç edilen yıllık ortalama elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2010 yılı için %20 olarak uygulanmasına ilişkin Detay
15.12.2009 2346 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 15/12/2009 tarihli toplantısında, TEİAŞ tarafından önerilen primer frekans kontrol birim hizmet bedelinin 2010 yılı birinci çeyreği için 0,13 TL/MWh olarak onaylanmasına kurul kara Detay
17.09.2009 2243/1 TEİAŞ tarafından önerilen primer frekans kontrol birim hizmet bedelinin 2009 yılı dördüncü çeyreğine ilişkin kurul kararı Detay
17.09.2009 2243/2 1/10/2009 tarihinden itibaren uygulanacak "2009 yılı Uyum Bileşenli Tarife Tabloları " ve “2009 Yılı Fonsuz Tarife” Tablolarına ilişkin kurul kararı Detay
21.08.2009 2218 Elektrik Piyasasında 2010 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin Detay
09.07.2009 2164 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09/07/2009 tarihli toplantısında; TEİAŞ tarafından önerilen primer frekans kontrol birim hizmet bedeline İlişkin Detay
26.02.2009 1988/12 Primer Frekans Kontrol Hizmet Anlaşması Hakkında Kurul Kararı Detay
29.01.2009 1953 Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin Kurul Kararı Detay
31.12.2008 1923-92 O toprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişilerin rekabet ortamında satabilecekleri elektrik enerjisi miktarına ilişkin olarak 2007 yılı dahil olmak üzere 31/12/2008 tarihine kadar %50 olarak belirlenen oranın, 31/12/2009 tarihine kadar uygulanmaya devam edilmesine ilişkin Detay
24.12.2008 1893-2 2008 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı Detay
20.11.2008 1855 Tesis Tamamlanma Tarihinin Belirlenmesinde Referans Alınacak Süreler Detay
20.11.2008 1845/20 1/1/2009 tarihinden itibaren Güvence Bedellerinin Uygulanmasına İlişkin Detay
28.08.2008 1738 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12 nci maddesi uyarınca 2009 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Detay
24.01.2008 1472 Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin Detay
17.01.2008 1462 Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt A.Ş İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Tüketicilere Uygulanacak Tarifeler (1 Şubat 2008 Tarihinden İtibaren Geçerlidir) Detay
31.12.2007 1454/b Bir otoprodüktör ya da otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişilerin rekabet ortamında satabilecekleri elektrik enerjisi miktarına ilişkin Detay
17.12.2007 1424/38 Türkiye Elektrik Ortalama Toptan Satış Fiyatı Detay
22.11.2007 1381/27 Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Detay
22.11.2007 1382 Elektrik Piyasasında 2008 yılında uygulanacak güvence bedelleri, dağıtım bağlantı bedelleri ve kesme bağlama bedellerine ilişkin 22/11/2007 tarihli ve 1382 sayılı Kurul Kararı Detay
04.10.2007 1332/15 Rüzgar ve Güneş enerjisine dayalı lisans başvurusu alma tarihi hakkında karar Detay
21.09.2007 1322 Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı lisans başvurularının alınma tarihinin ertelenmesi hakkında Kurul Kararı Detay
27.08.2007 1292/25 Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde ilgili tüzel kişilerden alınacak teminat tutarı hakkında Kurul Kararı Detay
20.09.2007 1321 2008 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin Kurul Kararı Detay
06.09.2007 1302 1/9/2007 – 31/12/2007 tarihleri arasında geçerli olmak üzere elektrik piyasasında Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak toptan satış tarifeleri hakkında Karar Detay
17.08.2007 1287 Elektrik Piyasasında 2008 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin Karar Detay
19.07.2007 1257/14 Elektrik Piyasasında İletim Ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı Ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ’de Değişiklilik Yapılmasına İlişkin Tebliğ Detay
27.06.2007 1237/30 24/8/2006 tarihli ve 875 sayılı Kurul Kararı ekinde yer alan 20 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 1 inci maddenin değişikliği Detay
08.02.2007 1090/20 01 Mart 2007 olarak belirlenen rüzgar enerjisine dayalı üretim lisansı başvuru alma tarihinin 01 Ekim 2007 olarak değiştirilmesine İlişkin Detay
01.02.2007 1079 1/2/2007 tarihinden itibaren Güvence Bedellerinin Uygulanmasına İlişkin Detay
25.01.2007 1070 Serbest tüketici limitine ilişkin Detay
18.01.2007 1062/23 Türkiye Elektrik Ortalama Toptan Satış Fiyatı Detay
27.12.2006 1040 Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi uyarınca uygulanacak olan Dağıtım Bölgeleri Dağıtım Kayıp Katsayıları (b ve c bendi değişiklikleri ektedir.) Detay
21.12.2006 1029 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından 2007 yılı gelir tavanı esas alınarak sunulmuş olan ve 1/1/2007 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan iletim tarifeleri ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Kurul Kararı Detay
26.10.2006 959/14 Bir otoprodüktör ya da otoprodüktör grubu lisansı sahibi tüzel kişilerin rekabet ortamında satabilecekleri elektrik enerjisi miktarına ilişkin Detay
05.10.2006 943 2007 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin Detay
28.09.2006 929/2 Elektrik piyasasında Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak toptan satış tarifeleri ve usul ve esaslar ile ilgili Detay
17.09.2006 902/30 15/10/2002 tarihli ve 61 sayılı Kurul Kararı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Detay
17.08.2006 873 Elektrik Piyasasında 2007 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin Detay
04.08.2006 849 1/8/2006 tarihi itibariyle uygulanacak olan iletim tarifesi hakkında Detay
06.07.2006 816/18 Rüzgar Enerjisine dayalı yeni üretim lisansı başvurusu Detay
08.06.2006 778/13 Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 5 nci maddesinin üçüncü fıkrasının c bendinde yer alan hükmün uygulanması hususunda açıklama Detay
06.04.2006 711/2 2005 yılına ait Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı Detay
24.02.2006 664/20 Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanımına İlişkin Detay
25.01.2006 640/6 Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Detay
25.01.2006 641 Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin Detay
29.12.2005 622 Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanılması Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul Ve Esaslar Detay
06.10.2005 562 2006 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin Detay
15.09.2005 549 Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak toptan satış tarifeleri hakkında Detay
25.08.2005 541 Elektrik Piyasasında 2006 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin Detay
28.07.2005 528-19 Perakende Satış Lisansına Sahip Dağıtım Şirketlerinin 248/4 Sayılı Kurul Kararı Kapsamındaki Tüketicilerine Uygulayacağı Tarife Detay
22.07.2005 527-1 “RES’ler için üretim lisansı başvurusu kabul edilmemesine ilişkin sürenin 31/12/2005 tarihine kadar uzatılması”na ilişkin Kurul Kararı Detay
21.07.2005 521-9 TETAŞ ile Serbest Tüketici Niteliği Haiz Mevcut Müşterilerine İlişkin Tarife Yapısında Uygulanacak Usul ve Esaslar Detay
14.07.2005 518 Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esaslarına İlişkin Karar Detay
02.06.2005 491-13 Elektrik Piyasası, Dağıtım sistemini kullanan üreticilere uygulanacak dağıtım sistemi sistem kullanım fiyatlarının belirlenmesine ilişkin Detay
10.05.2005 484-3 Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Detay
01.04.2005 470 Elektrik piyasasında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından uygulanacak 2005 geçiş yılı iletim tarifeleri, gelir tavanı ve gelir tavanına ilişkin olarak lisansına derç edilecek parametreler hakkında Detay
27.01.2005 427 Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin Detay
11.01.2005 418 Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi çerçevesinde, usul ve esaslara göre belirlenmesine ve söz konusu usul ve esasların TETAŞ’ın lisansına derç edilmesine İlişkin Detay
30.12.2004 414 Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi uyarınca uygulanacak olan kayıp katsayıları Detay
30.12.2004 413 Elektrik Piyasasında dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifesi usul ve esasları, dağıtım sistem kullanım tarifeleri ve dağıtım bağlantı bedellerinin mevcut uygulamaya devam edilmesi hakkında Detay
30.12.2004 412 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere, elektrik piyasasında Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak toptan satış tarifeleri Detay
26.10.2004 377-40 1/10/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, elektrik piyasasında Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerine uygulanacak tarife tablosu hakkında Detay
05.10.2004 371 1/10/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, elektrik piyasasında Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak toptan satış tarifeleri Detay
21.09.2004 367 2005 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin Detay
01.08.2004 346 Elektrik Piyasasında 2005 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin Detay
13.07.2004 341-31 Lisans başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler listesi Detay
06.07.2004 338 TETAŞ’ın Serbest Tüketici Niteliği Haiz Mevcut Müşterilerine İlişkin Detay
06.07.2004 337 Tüzel kişiler tarafından uygulanacak Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esaslarına ilişkin Detay
22.06.2004 332-14 T üzel kişilerin lisanslarında tadil yapılmaksızın elektrik enerjisi nakil izninin 31/12/2004 tarihine kadar uzatılması Detay
04.06.2004 325-01 Rüzgar enerjisine dayalı üretim lisansı başvuruları ile ilgili Detay
28.05.2004 324 Tüzel Kişiler tarafından uygulanan Dağıtım Tarifelerine ilişkin, Dağıtım Tarife Usul ve Esaslarında değişiklik yapılmasına ilişkin Detay
28.05.2004 323 1 Haziran 2004 tarihinden geçerli olmak üzere, Tüzel Kişiler tarafından Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım Fiyatlarının Uygulanmasına ilişkin Detay
09.03.2004 304 01/04/2004 tarihinden geçerli olmak ve bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar uygulanmak üzere, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından uygulanacak iletim tarifeleri hakkında Detay
09.03.2004 303-12 TETAŞ ile Serbest Tüketici Niteliği Haiz Mevcut Müşterilerine İlişkin Tarife Yapısında Uygulanacak Usul ve Esaslar Detay
01.03.2004 302-17 Tetaş İle İletim Sistemine Doğrudan Bağlı Tüketiciler Arasındaki Anlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Detay
08.01.2004 284-2 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Tüzel Kişiler tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifelerine ilişkin "Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esasları" hakkında Detay
08.01.2004 284-1 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Tüzel Kişiler tarafından uygulanacak olan Dağıtım Tarifelerine ilişkin "Dağıtım Tarifesi Usul ve Esasları" hakkında Detay
31.12.2003 282 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak toptan satış tarifeleri hakkında Detay
31.12.2003 281 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.12.2003 280 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.12.2003 279 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.12.2003 278 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Körfez Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.12.2003 277 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Karaelmas Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.12.2003 276 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere TEDAŞ tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.12.2003 275 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.12.2003 274 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.12.2003 273 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
31.12.2003 272 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere TEDAŞ tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
31.12.2003 271 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
31.12.2003 270 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
31.12.2003 269 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Körfez Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
31.12.2003 268 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Karaelmas Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
31.12.2003 267 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
31.12.2003 266 1 Ocak 2004 tarihinden geçerli olmak üzere Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
31.12.2003 264-7 İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Fiyatları Metodolojisi Bildirimi Hakkında Detay
31.12.2003 264-1 24/7/2003 tarihli ve 171 sayılı Kurul Kararı ile değişik 19/3/2003 tarihli ve 103 sayılı Kurul Kararı ve ekleri ile belirlenen İletim Tarifesinin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından 2004 yılı için de uygulanmasına karar vermiştir Detay
23.12.2003 259-5 Lisans verilmiş olan Tüzel Kişiler hakkında Detay
23.12.2003 259-2 Elektrik piyasasında uygulanacak “Güvence Bedellerinin Hesaplanması ve Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ve güvence bedelleri hakkında Detay
23.12.2003 259-1 Elektrik piyasasında uygulanacak “Dağıtım Bağlantı Bedellerinin Belirlenmesi İle Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar” ve dağıtım bağlantı bedelleri hakkında Detay
19.12.2003 255-4 Elektrik piyasasında uygulanacak kesme-bağlama bedelleri hakkında Detay
21.11.2003 248-4 Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinden tarife tekliflerinin istenmesi Detay
21.11.2003 248-2 İletim sistemi için Teknik Kayıp Oranı Detay
31.10.2003 244 1 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.10.2003 243 1 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere TEDAŞ tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.10.2003 242 1 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.10.2003 241 1 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.10.2003 240 1 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Körfez Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.10.2003 239 1 Kasım2003 tarihinden geçerli olmak üzere Karaelmas Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.10.2003 238 1 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.10.2003 237 1 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
31.10.2003 236 1 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
31.10.2003 235 1 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere TEDAŞ tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
31.10.2003 234 1 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
31.10.2003 233 1 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
31.10.2003 232 1 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Körfez Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
31.10.2003 231 1 Kasım2003 tarihinden geçerli olmak üzere Karaelmas Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
31.10.2003 230 1 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
31.10.2003 229 1 Kasım 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
30.10.2003 227 Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak toptan satış tarifeleri hakkında Detay
18.09.2003 212 36kV ve altındaki gerilim seviyesinden iletim sistemine bağlantı hakkında Detay
28.08.2003 202 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
28.08.2003 201 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
28.08.2003 200 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
28.08.2003 199 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Körfez Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
28.08.2003 198 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Karaelmas Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
28.08.2003 197 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
28.08.2003 196 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
28.08.2003 195 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere TEDAŞ tarafından uygulanacak olan Perakende Satış Tarifeleri hakkında Detay
28.08.2003 194 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
28.08.2003 193 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
28.08.2003 192 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Körfez Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
28.08.2003 191 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
28.08.2003 190 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
28.08.2003 189 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Karaelmas Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
28.08.2003 188 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
28.08.2003 187 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere TEDAŞ tarafından uygulanacak olan Dağıtım Sistemi Sistem Kullanım fiyatları hakkında Detay
28.08.2003 186 1 Eylül 2003 tarihinden geçerli olmak üzere TETAŞ tarafından uygulanacak olan Toptan Satış Tarifeleri hakkında Detay
28.08.2003 185 2003 yılında uygulanacak perakende satış lisansı lisans alma bedeline ilişkin Detay
28.08.2003 184 2004 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans süreti çıkartma bedellerine ilişkin Detay
31.07.2003 177 TEDAŞ ve 7 bağlı ortaklığı tarafından uygulanacak perakende tarifeleri hakkında Detay
31.07.2003 176 TEDAŞ ve 7 bağlı ortaklığı tarafından uygulanacak Dağıtım tarifeleri hakkında Detay
31.07.2003 175 TETAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifesi hakkında Detay
31.07.2003 174-12 TETAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifesi hakkında Detay
24.07.2003 171 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından uygulanacak iletim tarifeleri hakkında Detay
26.06.2003 155-23 TETAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifesi hakkında Detay
26.06.2003 155-22 TEDAŞ ve 7 bağlı ortaklığı tarafından uygulanacak dağıtım tarifeleri hakkında Detay
26.06.2003 155-21 TEDAŞ ve 7 bağlı ortaklığı tarafından uygulanacak perakende satış tarifeleri hakkında Detay
05.06.2003 150-1,36 21/3/2003 tarihli ve 112-119 sayılı Kurul Kararlarında tadilat Detay
30.04.2003 143 TETAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifesi hakkında Detay
30.04.2003 142 TETAŞ tarafından uygulanacak toptan satış tarifesi hakkında Detay
30.04.2003 141-15 21/3/2003 tarihli ve 112-119 sayılı Kurul Kararlarında tadilat Detay
21.03.2003 122 Kaçak ve usulsüz elektrik kullanımı ve güvence bedelleri hakkında Detay
21.03.2003 120 Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak toptan satış tarifesi hakkında Detay
21.03.2003 119 Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak perakende satış tarifesi hakkında Detay
21.03.2003 118 Başkent Elektrik Dağıtım A. Ş. tarafından uygulanacak perakende satış tarifesi hakkında Detay
21.03.2003 117 Karaelmas Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak perakende satış tarifesi hakkında Detay
21.03.2003 116 Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak perakende satış tarifesi hakkında Detay
21.03.2003 115 Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak perakende satış tarifesi hakkında Detay
21.03.2003 114 Körfez Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak perakende satış tarifesi hakkında Detay
21.03.2003 113 Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak perakende satış tarifesi hakkında Detay
21.03.2003 112 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) (64 il ve 1 koordinatörlük) tarafından uygulanacak perakende satış tarifesi hakkında Detay
21.03.2003 111 Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak dağıtım sistem kullanım fiyatları ve bağlantı bedellerinin uygulanma esasları hakkında Detay
21.03.2003 110 Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak dağıtım sistem kullanım fiyatları ve bağlantı bedellerinin uygulanma esasları hakkında Detay
21.03.2003 109 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak dağıtım sistem kullanım fiyatları ve bağlantı bedellerinin uygulanma esasları hakkında Detay
21.03.2003 108 Körfez Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak dağıtım sistem kullanım fiyatları ve bağlantı bedellerinin uygulanma esasları hakkında Detay
21.03.2003 107 Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak dağıtım sistem kullanım fiyatları ve bağlantı bedellerinin uygulanma esasları hakkında Detay
21.03.2003 106 Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak dağıtım sistem kullanım fiyatları ve bağlantı bedellerinin uygulanma esasları hakkında Detay
21.03.2003 105 Karaelmas Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak dağıtım sistem kullanım fiyatları ve bağlantı bedellerinin uygulanma esasları hakkında Detay
21.03.2003 104 Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından uygulanacak dağıtım sistem kullanım fiyatları ve bağlantı bedellerinin uygulanma esasları hakkında Detay
19.03.2003 103 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından uygulanacak iletim tarifeleri hakkında Detay
31.01.2003 87 Serbest tüketici limitine ilişkin Detay
27.12.2002 78 2003 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin Detay
15.10.2002 61 Otoprodüktör ve otoprodüktör grubu lisans sahibi tüzel kişilerin serbest rekabet ortamında satabilecekleri elektrik enerjisi miktarına ilişkin Detay
22.08.2002 51 Elektrik piyasası lisans bedelleri Detay
30.01.2002 15 Serbest tüketici limitine ilişkin Detay
27.12.2001 6 2002 yılında uygulanacak iletim ek ücretine ilişkin Detay