Resim Galerisi

EPDK, Hizmet Binası ile de Sektöre Öncülük Ediyor…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hizmet binası ile sektöre öncülük etmeye ve örnek teşkil etmeye devam ediyor.  EPDK hizmet binası; bina yapım aşamasından başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilip tasarlanmış, enerji ihtiyacında tasarruflu ve yenilenebilir kaynaklara yönelmiş, çevreci, ekonomik ve sağlıklı bina olma özellikleri ile LEED NC GOLD Sertifikası aldı. Kurum hizmet binası; böylelikle yapısal olarak sürdürülebilirlik ve minimum karbon salımını hedefleyerek enerji konusundaki hassasiyetini belgeleyerek, LEED NC GOLD sahibi sayılı binadan biri oldu.

LEED ((Leadership in Energy and Environmental Design/ Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) ABD'deki Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen tüm dünyada tanınan ve en yaygın kullanılan yeşil bina derecelendirme ve sertifikalandırma sistemi. Binaların ve toplulukların tasarlanma, inşa edilme ve işletilme biçimini dönüştürerek, yaşam kalitesini artıran çevresel ve sosyal açıdan sorumlu, sağlıklı ve müreffeh bir çevre sağlamayı hedefleyen LEED; insan sağlığını ön planda tutan, yüksek verimli ve enerji tasarrufu sağlayan yeşil binalar için bir çerçeve oluşturuyor. 2014 yılında UC Berkeley'de yapılan bir araştırma neticesinde, binaların LEED standartlarına göre inşa edilmesinin % 34 daha düşük CO 2 emisyonu, % 25 daha az enerji tüketimi, % 11 daha az su tüketimi sağladığı kanıtlanmıştır.

LEED sistemi, tasarım sürecinden başlayarak binanın tamamlanmasına ve işletme sürecinin başlamasına kadar devam eden, uzun bir süreç. Bu süreç, birden çok disipline dair konuları kapsıyor ve sistemin puanlaması 9 kategoride yapılıyor: 

  • Bütünleşik Süreç Yönetimi
  • Sürdürülebilir Arazi
  • Konum ve Ulaşım
  • Malzeme ve Kaynaklar
  • Enerji ve Atmosfer
  • Su Verimliliği
  • İç Ortam Kalitesi
  • İnovasyon
  • Bölgesel Öncelik

Çevre dostu binalar tasarlanırken; iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi insan sağlığını direkt etkileyen unsurlar planlanıyor, inşaatında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam sağlanması hedefleniyor. Araştırmalara göre, çevre dostu binalarda çalışan veya yaşayanların diğer bina kullanıcılarına göre daha az hastalandıkları ve çalışma performanslarının daha yüksek olduğu da tespit edilmiştir.

 


12.12.2022 - 23.07.2023 Birimi : Basın Müşavirliği   Görüntülenme Sayısı: 3273