Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması İçin Uzatma Kararı…

Geçtiğimiz yıl Rusya - Ukrayna savaşı ile birlikte  hızla yükselen enerji hammadde fiyatları özellikle Avrupa’da küresel enerji krizi tartışmalarını beraberinde getirmiş, kış ayları öncesi başta İngiltere ve Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi hem arz güvenliğini sağlamak hem de tüketicileri yüksek maliyet artışlarından koruyabilmek amacıyla yeni tedbirleri devreye sokmuştu. Bu tedbirlerden biri de azami uzlaştırma fiyat mekanizması oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun öngörülü yaklaşımı ile 1 Nisan 2022’de devreye aldığı bu mekanizmanın temel hedefi; küresel gelişmelerden kaynaklanan doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının arz güvenliğini sekteye uğratmaması ve bütün tüketici gruplarının da bu maliyet artışlarından korunmasıydı.

AUF MEKANİZMASI NASIL İŞLİYOR?

EPDK tarafından belirlenmiş olan azami uzlaştırma fiyatları; maliyetlerde oluşan yükseliş ve düşüşler titizlikle takip edilerek güncelleniyor. Serbest piyasada oluşan bedeller ile azami uzlaştırma fiyatları arasındaki fark 'destekleme bedeli' olarak bir havuzda toplanıyor. Bu havuzda oluşan gelir, tüketicilerin elektrik tüketimleri için kullanılarak piyasada oluşan fiyat artışlarından tüketiciler korunuyor.

PİYASAYA BÜYÜK KATKI SAĞLAYAN AUF MEKANİZMASI 6 AY DAHA UYGULANACAK...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 6 ay süreyle geçerli olan AUF mekanizmasının Ekim ayına kadar uygulanmaya devam etmesine karar verdi. 

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, küresel piyasalardaki enerji hammadde fiyatları açısından hareketli ve zorlu bir yılın geride kaldığını belirterek, AUF mekanizmasının bu süreçte önemli bir güvence teşkil ettiğini vurguladı.

Yılmaz; “Artan hammadde fiyatları sebebi ile yüksek maliyetle elektrik üreten santrallerin – ki büyük bir istihdam kaynağı bu santraller- kapanması Türkiye’nin arz güvenliğini sekteye uğratabilirdi. Bu durum tüketicilerimiz için de çok büyük bir maliyet yüküne sebep olabilirdi. Ama çok şükür bu kötü senaryonun yaşanmasına sektörümüz ile elbirliği içinde izin vermedik. Azami uzlaştırma fiyat mekanizması ile 6 ay daha piyasalarımızdaki dengeyi gözetmeye devam edeceğiz” dedi.

Kanunun verdiği yetki ile uygulanan AUF karanının enerji piyasalarının adil ve rekabetçi yapısının korunmasına yönelik bir emniyet sübabı olarak görülmesi gerektiğini hatırlatan Yılmaz şunları söyledi:

AUF mekanizmasının piyasamıza ve tüketicilerimize olumlu yansımalarını görmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Kış aylarını arz güvenliği sıkıntısı yaşamadan geride bıraktık ve hiçbir üretim santralimiz de kapanmadı. Kurum olarak girdi maliyetlerini yakından takip ediyoruz. Bu maliyetlerde yaşanan değişiklikleri azami uzlaştırma fiyatlarına da yansıttık. Süreci titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz” dedi.    

EPDK tarafından alınan karar ile azami uzlaştırma fiyatları; (MWh başına) doğal gaz santralleri için 2550 TL, kömür santralleri için 1800 TL, yenilenebilir kaynaklar için 1700 TL olarak belirlendi.

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİ MAKSİMUM DÜZEYDE ÜRETİM YAPMAYA DEVAM EDEBİLECEK…

2022 yılında EPDK’nın arz güvenliğine yönelik aldığı geçici tedbirlerinden biri de elektrik üretim santrallerinin sisteme verecekleri fazla enerjinin güç aşımı olarak kabul edilmemesine yönelikti.

Bağlantı ve sistem kullanımı mevzuatında yapılan değişikliklerle, lisanslı elektrik üretim tesislerinin ‘anlaşma güçlerinin üzerinde’ sisteme verecekleri elektrik enerjisinin, güç aşımı olarak değerlendirilmemesine karar verilmişti.  Böylece üretim santralleri anlaşma güçlerinden bağımsız olarak kapasitelerine göre maksimum düzeyde enerji üreterek sisteme katkı sağladı. 

EPDK tarafından bugün alınan kararla ‘1500 MW ilave gücün elektrik sistemimize dahil olmasına vesile olan’ bu düzenleme de 6 ay süre ile uzatıldı.


31.03.2023 - 07.03.2025 Birimi : Basın Müşavirliği   Görüntülenme Sayısı: 1934