Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kırıkkale Depolama Tarifesi

Lokal İnşaat Enerji Petrol Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında “Kırıkkale İli Merkez İlçesi Hacılar Beldesi 137 Ada, 12 Parsel” adresinde faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 24/01/2022 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. 

 Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

Ek: Lokal İnşaat Enerji  Anonim Şirketi Kırıkkale Depolama Tarifesi

11/01/2022

 

 


11.01.2022 - 24.01.2022 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 138