Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş. Samsun Terminali İletim Tarifesi Hakkında

Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Kutlukent Beldesi Çayçiçeği Sokak Tekkeköy/SAMSUN adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 28/09/2022 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. 

İletim tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur. 

15/09/2022

EK: 

ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Samsun Terminali İletim Tarifesi


16.09.2022 - 28.09.2022 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 214