İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Enerji Santrali Sahasının İlana Çıkılması Hakkında

Aşağıda yer alan 19.03.2011 tarihli ve EÜ/3118-1/1867 numaralı üretim lisansının tadil başvurusu Kurumumuz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Bu başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından aşağıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir. 

Yazılı itirazlar için başvuru adresi: Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ ANKARA

Değerlendirmeye Alınan Lisans Tadil Başvurusu ve İtiraz Süresi

 

Lisans Türü

Üretim Lisansı

Tüzel Kişi Ticaret Unvanı

İç Anadolu Doğal Gaz Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

Tesis Yeri

Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Hacılar mevkii

Yakıt Türü / Tesis tipi

Doğalgaz yakıtlı ve termik – kombine çevrim

Kurulu Güç

894,85 MWm  /870,00 MWe

Açıklama

EÜ/3118-1/1867 numaralı üretim lisansı kapsamında kısmi işletmede olan İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Enerji Santralini “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” kapsamında “Birleşik elektrik üretim tesisi” tanımına uygun olarak birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürmeyi planladığını belirtip, yardımcı kaynak ünite alanı için ilave saha talebinde bulunarak EÜ/3118-1/1867 numaralı üretim lisansının kurulu gücünün 994.8499 MWm  /870,0000 MWe olarak tadil edilmesini talep etmiştir.

 

İç Anadolu Doğal Gaz Kombine Çevrim Enerji Santrali için talep edilen yardımcı kaynak alanı da dahil, santral sahasına ilişkin ilişkin bilgiler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi çerçevesinde üçüncü şahıslar tarafından son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmesini teminen yayınlanmaktadır.

Yardımcı Kaynak Alanına İlişkin Bilgiler

 

Nokta No

E

N

1

538133,411

4396008,731

2

538181,430

4395973,329

3

538280,725

4395899,111

4

538597,411

4395905,122

5

539117,976

4395372,163

6

539072,950

4395258,391

7

539056,414

4395175,726

8

538993,869

4395157,943

9

539142,268

4394816,475

10

538734,292

4394601,243

11

538376,019

4394537,838

12

538344,927

4394918,847

13

538298,515

4395232,170

14

538271,316

4395251,684

15

538198,703

4395259,865

16

538109,698

4395280,251

17

538064,458

4395296,268

18

537944,980

4395356,295

19

537887,216

4395390,005

20

537840,971

4395423,547

21

537772,735

4395449,999

22

537705,346

4395490,987

23

537685,276

4395507,765

24

537632,149

4395535,170

25

537555,338

4395604,102

26

537504,875

4395643,116

27

537611,155

4395687,955

28

537694,554

4395757,982

29

537727,231

4395808,229

30

537812,263

4395828,783

31

537828,929

4395832,276

32

537840,253

4395836,002

33

537861,602

4395845,744

34

537896,909

4395874,603

35

537924,139

4395898,724

36

537951,994

4395933,186

37

537967,950

4395928,504

38

538010,605

4395916,334

39

538035,864

4395912,197

40

538124,165

4395896,199

41

538130,065

4395846,971

42

538186,812

4395853,773

43

538179,262

4395907,187


21.09.2022 - 04.10.2022 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 736