Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketinin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan PİL/9675-1/43785 lisans numaralı iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin

Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketinin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Atatürk Mah. Karaağaç Cad. No: 9 Aliağa/İzmir adresinde faaliyette bulunan PİL/9675-1/43785 lisans numaralı iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 05/10/2022 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir. 

İletim tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

21/09/2022

EK:

Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi

Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi İletim Tarifesi


22.09.2022 - 05.10.2022 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 602