TVS Çöpgazı Elektrik Üretim Tesisinin Santral Sahası Hk.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Aşağıda yer alan “Üretim Lisansı Tadil Başvurusu” başvurusu Kurumumuz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Bu başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından aşağıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

Yazılı itirazlar için başvuru adresi: Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sokak No: 4 Çankaya/ANKARA

 

Değerlendirmeye Alınan Üretim Lisansı Başvurusu ve İtiraz Süresi

Lisans Türü

Üretim Lisansı

Tüzel Kişi Ticaret Unvanı

Bio Kütle Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tesis Yeri

Denizli ili/ Tavas ilçesi

Yakıt Türü / Tesis Tipi

Biyokütle/ Yenilenebilir

Kurulu Güç

1,5232 MWm / 1,2000 MWe

İlana Çıkış Tarihi

16.11.2022

Son İtiraz Tarihi

30.11.2022

Açıklama

Bio Kütle Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (Şirket) Denizli ili, Tavas ilçesinde kurulu ve işletmede olan 1,232 MWm / 1,200 MWe kurulu gücündeki, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve biyokütle (kentsel atık-biyometanizasyon) kaynak tipindeki “TVS Çöpgazı Elektrik Üretim Tesisi” için “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” kapsamında “Birleşik elektrik üretim tesisi” tanımına uygun olarak birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürmeyi planladığını belirterek, 24/09/2020 tarihli ve EÜ/9562-1/04621 numaralı üretim lisansının kurulu gücünün 1,5232 MWm / 1,2000 MWe olarak tadil edilmesini talep etmiştir.

 

“TVS Çöpgazı Elektrik Üretim Tesisi” için talep edilen yardımcı kaynak alanı da dahil, santral sahasına ilişkin bilgiler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi çerçevesinde üçüncü şahıslar tarafından yukarıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmesini teminen yayınlanmaktadır.

Tesis Yerine İlişkin Bilgiler

 

Nokta No

E

N

1

684208,139

4146135,659

2

684206,681

4146146,876

3

684210,117

4146166,291

4

684229,498

4146163,916

5

684243,228

4146163,195

6

684284,066

4146162,951

7

684291,070

4146161,244

8

684294,320

4146159,224

9

684301,816

4146151,161

10

684307,036

4146144,860

11

684309,544

4146138,859

12

684313,119

4146126,617

13

684314,591

4146122,440

14

684317,328

4146119,537

15

684334,716

4146109,280

16

684346,829

4146103,527

17

684359,336

4146099,987

18

684361,701

4146099,915

19

684368,023

4146074,549

20

684373,974

4146056,402

21

684283,684

4146049,834

22

684279,075

4146085,319

23

684302,303

4146082,009

24

684296,722

4146124,972

 


16.11.2022 - 30.11.2022 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 258