Socar Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş. Aliağa Tesisi (Tüpraş Hattı) İletim Tarifesi

Socar Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Siteler Mah. Kardeşlik Cad. No:10 Aliağa-İZMİR adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır. Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 27/01/2023 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. İletim tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

13/01/2023

EK: SOCAR TURKEY AKARYAKIT DEPOLAMA A.Ş. Aliağa Tesisi (Tüpraş Hattı) İletim Tarifesi


16.01.2023 - 27.01.2023 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 253