Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planına ilişkin

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde 14/05/2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan revizyon ile “Ön Proje” kavramına yer verilmiştir. Ön Proje kavramı 15/12/2022 tarihli ve 11456 sayılı Kurul Kararı ile Bağlantı Usul ve Esasları’na da eklenmiş olup dağıtım şirketlerinin ön proje onay işlemleri için bedel alması Kurul tarafından uygun görülmüştür. Söz konusu değişiklikler kapsamında iç tesisat işlem bedellerine eklenen ön proje onay bedeline ilişkin Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planında yeni bir alt hesap oluşturulmuştur. Doğal gaz dağıtım şirketlerinin ön proje onay bedellerine ilişkin muhasebe kayıtlarını duyuru ekindeki Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı ve Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı İzahnamesi’ne uygun şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir.

EK:

1- Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı ve İzahnamesi 4 No'lu Revizyon Dosyası

2- Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı

3- Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı İzahnamesi


17.01.2023 - 06.02.2023 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 320