Bor BES tesisi santral sahasına ilişkin

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Aşağıda yer alan “Üretim Lisansı Tadil Başvurusu” başvurusu Kurumumuz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Bu başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından aşağıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

Yazılı itirazlar için başvuru adresi: Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sokak No: 4 Çankaya/ANKARA

 

Değerlendirmeye Alınan Üretim Lisansı Başvurusu ve İtiraz Süresi

Lisans Türü

Üretim Lisansı

Tüzel Kişi Ticaret Unvanı

Bor Biyokütle Enerji Yatırım Anonim Şirketi

Tesis Yeri

Afyonkarahisar ili / Emirdağ ilçesi

Yakıt Türü / Tesis Tipi

Biyokütle / Yenilenebilir

Kurulu Güç

13,500 MWm / 12,000 MWe

Açıklama

Bor Biyokütle Enerji Yatırım Anonim Şirketi’ne, (Şirket) Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesinde bulunan 13,500 MWm / 12,000 MWe kurulu gücündeki, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve biyokütle [Atık Lastik Yan Ürünleri (Pirolitik Yağ ve Gaz )– Atık Lastik Pirolizi] kaynak tipindeki “Bor BES”in  “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” kapsamında “Birleşik elektrik üretim tesisi” tanımına uygun olarak birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülen ve yardımcı kaynak ünite alanı için ilave saha talebinde bulunarak EÜ/9816-1/04729 numaralı üretim lisansının kurulu gücünün 19,577 MWm / 12,000 MWe olarak tadil edilmesini talep etmiştir.

 

Bor BES projesi için talep edilen yardımcı kaynak alanı da dahil, santral sahasına ilişkin bilgiler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi çerçevesinde üçüncü şahıslar tarafından yukarıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmesini teminen yayınlanmaktadır.

Tesis Yerine İlişkin Bilgiler

Pafta Adı / No : Afyonkarahisar– J26-C3

 

Santral Sahası Koordinatları

Nokta No

E

N

1

360759,529

4320989,594

2

360790,545

4320983,840

3

360785,418

4320828,414

4

361059,836

4320819,361

5

361058,174

4320796,319

6

361059,553

4320785,622

7

361180,665

4320757,994

8

361183,565

4320716,974

9

361219,923

4320709,030

10

361240,998

4320682,175

11

361282,353

4320685,601

12

361288,844

4320696,893

13

361345,366

4320727,476

14

361364,357

4320739,534

15

361394,020

4320767,471

16

361414,931

4320757,046

17

361444,199

4320746,363

18

361455,609

4320740,988

19

361482,611

4320721,098

20

361500,946

4320702,754

21

361541,316

4320687,031

22

361571,505

4320676,454

23

361643,444

4320656,640

24

361750,333

4320627,993

25

361786,629

4320616,927

26

361821,083

4320610,074

27

361854,684

4320607,696

28

361848,655

4320424,914

29

361702,104

4320429,746

30

361680,629

4320452,126

31

361618,025

4320513,274

32

361552,717

4320537,250

33

361554,311

4320550,224

34

361498,957

4320574,548

35

361438,707

4320595,510

36

361421,517

4320556,484

37

361283,472

4320616,880

38

361270,426

4320587,601

39

361264,324

4320572,657

40

361258,058

4320533,631

41

361225,600

4320537,578

42

360991,580

4320545,297

43

360989,492

4320558,974

44

360988,052

4320576,121

45

360988,067

4320589,749

46

360990,902

4320600,726

47

360996,994

4320619,803

48

361011,838

4320653,373

49

361016,869

4320661,164

50

361026,520

4320671,950

51

361044,069

4320684,812

52

361046,642

4320686,846

53

361052,225

4320691,255

54

361060,971

4320699,998

55

361065,757

4320712,958

56

361067,249

4320723,446

57

361066,534

4320736,608

58

361066,154

4320743,592

59

361063,311

4320761,695

60

361049,076

4320766,840

61

361010,118

4320780,919

62

360946,521

4320790,297

63

360892,796

4320733,003

64

360883,154

4320730,152

65

360791,028

4320752,931

66

360765,977

4320717,684

67

360755,500

4320713,209

68

360637,258

4320730,548

69

360616,006

4320736,794

70

360612,212

4320741,442

71

360609,460

4320775,734

72

360611,760

4320784,321

73

360615,095

4320789,160

74

360647,419

4320836,052

75

360683,675

4320905,500

76

360698,789

4320932,035

77

360715,464

4320954,091

78

360744,003

4320984,578

 


18.01.2023 - 01.02.2023 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 290