Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Depolama Tarifesi

Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketinin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Atatürk Mah. Karaağaç Cad. No: 9 Aliağa/İzmir adresinde faaliyette bulunan DEP/476-163/10883 depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır. Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 31/05/2023 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur. 18/05/2023

EK: Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi Depolama Tarifesi


18.05.2023 - 31.05.2023 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 206