Zorunlu Petrol Stoku Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) tarafından alınan kararlar doğrultusunda 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 16 ncı maddesi hükümleri uyarınca “Acil Durum Eylem Planı” uygulamaya konulmuş ve kapsamda Kurumumuzca en son 22/12/2022 tarihli ve 11479 sayılı Kurul Karar’ı alınmıştır. UEA Acil Durum Eylem Planı’nın yürürlüğünün devam etmesi ve ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle deprem bölgesinde oluşabilecek sorunların önlenebilmesi için, Komisyonun 16/06/2023 tarihli ve 2023/2 sayılı Karar’ı ile; 10928-1 sayılı Karar kapsamında piyasa faaliyetlerine konu edilen zorunlu petrol stokunun yerine konulması gereken tarih olan 01 Temmuz 2023 tarihinin 01 Mayıs 2024 olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Komisyon tarafından alınan son karar doğrultusunda; Kurumumuz tarafından 22/06/2023 tarihli ve 11920 sayılı Kurul Kararı kapsamında 14/04/2022 tarihli ve 10928-1 sayılı Kurul Kararı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kurumumuz tarafından; rafinerici ve akaryakıt dağıtıcılarına ait zorunlu petrol stoklarının;

  • 14 Mart-31 Mart 2022 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında %7
  • 1 Nisan-6 Nisan 2022 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında %6
  • 7 Nisan 2022-30 Nisan 2024 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında %17

oranına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine ve 01 Mayıs 2024 tarihi itibariyle ilgili lisans sahiplerinin bu Karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve ilgili taraflara duyurulur.

 


23.06.2023 - 01.05.2024 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 763