Spot boru gazı ithalatı 2023/9 Talep Çağrısı metni kapsamında sunulan; Eylül Ayı (A9) spot kapasite ürünleri için miktar bildiriminde bulunarak kapasite rezerve etmeye hak kazanan İthalat (Spot) lisansı sahibi Şirketler hakkında

Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile 2023/9 Talep Çağrısı metninde yer alan hükümler çerçevesinde, 24/08/2023 tarihinde gerçekleştirilen talep toplama/yarışma aşaması sonucunda kapasite rezerve etmeye hak kazanan İthalat (Spot) lisansı sahibi Şirketler ile rezerve etmeye hak kazandıkları kapasite miktarlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Tablo – 1: Talep Toplama Aşamaları ile Hak Kazanılan Kapasite Miktarları

Şirket Adı

Şirket Lisans No

İlgili Spot Kapasite Ürünü

İlgili Giriş Noktası

Rezerve Etmeye Hak Kazanılan Kapasite Miktarı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.

DİT/7624-2/432

Eylül Ayı (A9)
2023 Eylül

KIYIKÖY

5.131.000

m3/Gün

 

Tablo – 2: Yarışma Aşaması ile Hak Kazanılan Kapasite Miktarı

Şirket Adı

Şirket Lisans

No

İlgili Spot Kapasite Ürünü

İlgili

Giriş Noktası

 

Teklif Bedeli*

(TL / (1000 m3/Gün))

Toplam Teklif Bedeli

(TL/gün)

Dönem boyunca ödenecek Toplam Kapasite Bedeli

(TL)

Rezerve Etmeye Hak Kazanılan Kapasite Miktarı

SOCAR Enerji Ticaret A.Ş.

DİT/9289-2/497

Eylül Ayı (A9)
2023 Eylül

TÜRKGÖZÜ

27,25

50.766,75

1.523.002,50

1.863.000

m3/Gün

 

Kamuoyu ve ilgililere duyurulur.


24.08.2023 - 24.09.2023 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 289