2020 Gaz yılı öncesi kapasite rezervasyon başvuru tarihlerinin değiştirilmesi hakkında