İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23/09/2020 Tarihli ve 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Taslağının Görüşe Açılması

29 Aralık 2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4978 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” gereğince 24 Eylül 2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında” yapılan değişiklik sonucunda;

16 Şubat 2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23/09/2020 tarihli ve 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda” değişiklik yapılmasını teminen, “İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23/09/2020 Tarihli ve 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar Taslağı” hazırlanarak görüşe açılmıştır.

İlgililerin söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinin, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 21 Ocak 2022 tarihine kadar Ek-2’de yer alan “Görüş Bildirim Formu” kullanarak yazılı halde Kurumumuza ve söz konusu formun elektronik kopyasının (MS Word formatında) dogalgazdagitim@epdk.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek-1: İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23/09/2020 tarihli ve 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı

Ek-2: Görüş Bildirim Formu


07.01.2022 - 21.01.2022 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 296