Spot boru gazı ithalatına konu edilecek olan 2022 Gaz Yılı Üçüncü Çeyrek (Ç3) ve Temmuz Ayı (A7) kapasite ürünlerine ilişkin olarak hazırlanan “Talep Çağrısı Metni” (2022/7) hakkında.

19/09/2019 tarih ve 30893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında, spot boru gazı ithalatına konu edilecek olan 2022 Gaz Yılı Üçüncü Çeyrek (Ç3) Temmuz Ayı (A7) kapasite ürünlerinin dağıtılması amacıyla 24 Haziran 2022 tarihinde elektronik platform üzerinden düzenlenecek olan Talep Toplama ve/veya Yarışmaya ilişkin hususları içeren Talep Çağrısı metni aşağıdaki ekte kayıtlı dosyada yer almaktadır.

 

Ek: 2022 Gaz Yılı Üçüncü Çeyrek (Ç3) Temmuz Ayı (A7) kapasite ürünlerine ilişkin olarakhazırlanan “Talep Çağrısı Metni”

 

Kamuoyu ve ilgililere duyurulur

 


10.06.2022 - 24.06.2022 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 266