Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinin yardımcı kaynak üniteleri için sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin duyuru

       Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 52 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan üretim lisansı almış tüzel kişiler, lisanslarına dercedilen tesis toplam kurulu gücünün tamamının kabulü yapılana kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında her yılın Temmuz ve Ocak aylarında sırasıyla yılın ilk ve ikinci yarısındaki gerçekleşmeleri Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu formatına uygun olarak Kurumumuza sunmakla yükümlü kılınmışlardır.

      Söz konusu Yönetmelik hükmü uyarınca, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulması kapsamında lisans tadili gerçekleştirilen ve yardımcı kaynağa dayalı üniteleri tamamen işletmeye geçmemiş üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin de Temmuz 2022 döneminden başlamak üzere, tamamen işletmeye geçmemiş yardımcı kaynak üniteleri için ilerleme raporu bildiriminde bulunmalarına karar verilmiştir. Bu bağlamda, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri için lisanslara dercedilen ana kaynak ve yardımcı kaynak kurulu güçlerinin tamamının kabulü yapılana kadar ana kaynak ve yardımcı kaynak üniteleri için ilerleme raporu bildirim yükümlülükleri Enerji Piyasası Bildirim Sisteminde (EBİS) ayrı ayrı tanımlanacak ve ilgili tüzel kişiler bu bildirimleri ayrı ayrı sunacaktır. Bu çerçevede; ilerleme raporu sunma yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin, lisans sahibi adına elektronik/mobil imza ile bildirim yapma konusunda yetkilendirecekleri kişileri EBİS’te tanımlatmak amacıyla Kurumumuza başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bildirim yetkilisi tanımlatmak amacıyla yapılacak başvuruya ilişkin Kurumumuz internet sayfasında “Bildirim Sistemi>Bildirim Sistemine Giriş>Lisans sahiplerinin Yapması Gereken İşlemler” sekmesi altında yer alan bilgilerin incelenmesi ve bu sekmede yer alan Bildirim Sistemi Yetkilisi Tanımlanmasına ilişkin Dilekçe Örneğinin doldurularak yetkilendirilmiş kişilere ilişkin belgelerin, Kurumumuz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

İlgili tüzel kişilere önemle duyurulur.

 

 


21.06.2022 - 31.07.2022 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1368