Ceta Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Hakkında

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

            Aşağıda yer alan 24.06.2021 tarihli ve ÖN/10274-5/05017 numaralı “Önlisans” tadil başvurusu Kurumumuz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Bu başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından aşağıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

Yazılı itirazlar için başvuru adresi: Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ ANKARA

Değerlendirmeye Alınan Önlisans Başvurusu ve İtiraz Süresi

Lisans Türü

Önlisans

Tüzel Kişi Ticaret Unvanı

Ceta Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.

Tesis Yeri

Burdur ili/ Çavdır ilçesi

Yakıt Türü / Tesis Tipi

Biyokütle [endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri – termal bertaraf (doğrudan yakma)]

Kurulu Güç

10,5 MWm / 10 MWe

İlana çıkış tarihi

 

Son itiraz tarihi

 

Açıklama

Ceta Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), 03/10/2022 tarihli 535966 sayılı yazısı ile; Burdur ili, Çavdır ilçesinde kurulması planlanan 10,5 MWm / 10 MWe kurulu gücünde, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve biyokütle [endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri – termal bertaraf (doğrudan yakma)] kaynak tipindeki “CETA BES” projesi için verilmiş olan 24.06.2021 tarihli ve ÖN/10274-5/05017 numaralı önlisansının, 25/06/2020 tarihli ve 31166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01/07/2020 tarihinde yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında, önlisansa konu elektrik santral proje sahasına ilişkin koordinatların değiştirilmesi kapsamında tadil edilmesini talep etmiştir.

 

Bu kapsamda, “CETA BES” projesinin yerleşim yerine ilişkin bilgiler, üçüncü şahıslar tarafından yukarıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmesini teminen yayınlanmaktadır.

Tesis Yerine İlişkin Bilgiler

 

Nokta No

E

N

1

229303,662

4149805,617

2

229404,564

4149818,064

3

229428,640

4149622,894

4

229327,738

4149610,447

 


09.11.2022 - 25.11.2022 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 275