Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği Taslağı hk.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği Taslağı” kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açılmıştır.

İlgililerin söz konusu taslak hakkındaki görüş ve önerilerinin, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 23/12/2022 tarihine kadar Ek-1’de yer alan “Görüş Bildirim Formu” kullanarak yazılı halde Kurumumuza ve söz konusu formun elektronik kopyasının (MS Word formatında) mturhan@epdk.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek-1: Görüş Bildirim Formu


24.11.2022 - 23.12.2022 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 855