ATAŞ ANADOLU TASFİYEHANESİ ANONİM ŞİRKETİ Liman Tesisi Depolama Tarifesi

ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Nusratiye Mahallesi - Mersin adresinde faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu ekte yer almaktadır.

Ekteki tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 23/03/2023 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecektir. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kurumumuza ulaştırılması veya postaya verilmiş olması gerekmektedir. 

Depolama tesisinden hizmet alan kişilere duyurulur.

10/03/2023

EK: 

ATAŞ ANADOLU TASFİYEHANESİ ANONİM ŞİRKETİ

Liman Tesisi Depolama Tarifesi


13.03.2023 - 23.03.2023 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 183