Nature Enerji Ölç. Tek. Dan. San. ve Tic. A.Ş.’nin santral sahası ilanı hk.

Aşağıda yer alan “Üretim Lisansı Tadil Başvurusu” başvurusu Kurumumuz tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Bu başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından aşağıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

Yazılı itirazlar için başvuru adresi: Mustafa Kemal Mahallesi 2078. Sokak No: 4

                                                                                   Çankaya/ANKARA

Değerlendirmeye Alınan Üretim Lisansı Başvurusu ve İtiraz Süresi

Lisans Türü

Üretim Lisansı

Tüzel Kişi Ticaret Unvanı

Nature Enerji Ölç. Tek. Dan. San. ve Tic. A.Ş.

Tesis Yeri

Afyonkarahisar ili / Bolvadin ilçesi

Yakıt Türü / Tesis Tipi

Biyokütle / Yenilenebilir

Kurulu Güç

12,753 MWm / 12,00 MWe

Açıklama

Nature Enerji Ölç. Tek. Dan. San. ve Tic. A.Ş.’ne, (Şirket) Afyonkarahisar ili, Bolvadin ilçesinde kurulup işletilmekte olan 12,753 MWm / 12,00 MWe kurulu gücündeki, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ve biyokütle (bitkisel atık ve orman artığı – doğrudan yakma) kaynak tipindeki “Nature Enerji Santrali”nin “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” kapsamında “Birleşik elektrik üretim tesisi” tanımına uygun olarak birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürmesi planladığını belirtip, yardımcı kaynak ünite alanı için ilave saha talebinde bulunarak EÜ/9173-1/04440 numaralı üretim lisansının kurulu gücünün 18,8301 MWm / 12,0000 MWe olarak tadil edilmesini talep etmiştir.

 

Nature Enerji Santrali projesi için talep edilen yardımcı kaynak alanı da dahil, santral sahasına ilişkin bilgiler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi çerçevesinde üçüncü şahıslar tarafından yukarıda belirtilen son itiraz tarihine kadar ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilmesini teminen yayınlanmaktadır.

Tesis Yerine İlişkin Bilgiler

 

Santral Sahası Koordinatları

Nokta No

E

N

1

328147,120

4282425,580

2

328206,140

4282389,360

3

328223,300

4282385,080

4

328253,120

4282377,650

5

328343,300

4282349,450

6

328357,350

4282343,220

7

328475,060

4282291,080

8

328528,340

4282258,570

9

328579,110

4282220,160

10

328550,010

4282177,240

11

328494,670

4282103,240

12

328207,800

4282250,470

13

328107,080

4282048,080

14

328169,580

4282021,930

15

328149,510

4281946,260

16

328145,300

4281915,780

17

328127,920

4281852,750

18

328098,430

4281860,850

19

328106,330

4281889,630

20

328064,700

4281899,360

21

328059,820

4281871,450

22

328052,960

4281872,870

23

328030,280

4281777,330

24

328028,100

4281775,940

25

328014,480

4281778,620

26

328012,460

4281777,310

27

327995,070

4281699,650

28

327961,660

4281708,260

29

327976,210

4281777,560

30

327954,530

4281781,270

31

327870,920

4281792,250

32

327879,830

4281853,600

33

327887,400

4281929,210

34

327899,140

4282054,600

35

327906,330

4282091,910

36

327916,710

4282128,460

37

327948,710

4282114,410

38

327986,310

4282091,210

39

328004,530

4282083,230

40

328049,460

4282074,380

41

328057,380

4282112,570

42

328055,910

4282179,800

43

328052,580

4282185,260

44

328086,120

4282270,900

45

328091,690

4282289,070

46

328127,400

4282379,260


14.03.2023 - 27.03.2023 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 239