Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı ve Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı İzahnamesi hk.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde 14/05/2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri, Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planına ilişkin uygulamalarda karşılaşılan zorlukların giderilmesine yönelik Kurumumuz tespitleri ve dağıtım şirketleri tarafından yapılan öneriler doğrultusunda, Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı ve Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı İzahnamesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin muhasebe kayıtlarını, duyuru ekindeki Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı ve Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı İzahnamesi’ne uygun şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Ek: Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı ve İzahnamesi 5 No'lu Revizyon Dosyası

      Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı

      Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı İzahnamesi

 


18.05.2023 - 07.06.2023 Birimi : Tarifeler Dairesi   Görüntülenme Sayısı: 478