Spot boru gazı ithalatına konu edilecek olan 2023 Gaz Yılı Dördüncü Çeyreklik (Ç4) ve Ekim Ayı (A10) kapasite ürünlerine ilişkin olarak hazırlanan “Talep Çağrısı Metni” (2023/10) hakkında

19/09/2019 tarih ve 30893 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” (Usul ve Esaslar) kapsamında, spot boru gazı ithalatına konu edilecek olan 2023 Gaz Yılı Dördüncü Çeyreklik (Ç4) ve Ekim Ayı (A10) kapasite ürünlerinin dağıtılması amacıyla 21 Eylül 2023 tarihinde elektronik platform üzerinden düzenlenecek olan Talep Toplama ve/veya Yarışmaya ilişkin hususları içeren “Talep Çağrısı Metni” ile “Usul ve Esaslar” aşağıdaki ekte kayıtlı dosyalarda yer almaktadır.

 

Ek-1: 2023 Gaz Yılı Dördüncü Çeyreklik (Ç4) ve Ekim Ayı (A10) kapasite ürünlerine ilişkin olarak hazırlanan “Talep Çağrısı Metni”

Ek-2: Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Son Versiyon)

 

Kamuoyu ve ilgililere duyurulur.


08.09.2023 - 30.09.2023 Birimi : Doğal Gaz Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 189