2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesine ilişkin

Elektrik piyasasında faaliyet gösteren (Üretim, İletim, Dağıtım, OSB Dağıtım, OSB Üretim) lisans sahibi tüzel kişilerce “2019 Yılı Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi”nin ilgili kısımlarının Aralık 2019 sonu itibariyle her lisans için ayrı ayrı doldurularak ve şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından şirket kaşesiyle birlikte imzalanarak, en geç 02/01/2020 tarihine kadar resmi yazı ekinde Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına sunulması gerekmektedir. Önemle duyurulur.         

Ek:Yurt İçi Kaynak Saptama Çizelgesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


31.10.2019 - 02.01.2020 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 2481