Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması (Smart Akaryakıt)

Denetim Dairesi Başkanlığı'nın 15/11/2019 tarihli ve 50973 sayılı yazısı ile aşağıda ayrıntıları kayıtlı olan dağıtıcı lisansı sahibi şirketin piyasa faaliyeti 60 (altmış) gün süreyle geçici olarak durdurulmuştur.

 

FAALİYETİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN DAĞITICI LİSANSI SAHİBİ

 

Lisans Numarası

Şirket Unvanı

Lisans

Başlangıç Tarihi

Denetim Dairesi

Başkanlığı'nın Yazısı

DAĞ/6240-2/36851

Smart Akaryakıt Dağıtım

Anonim Şirketi

27/04/2016

15/11/2019 tarihli ve 50973 sayılı yazısı

 


19.11.2019 - 19.12.2019 Birimi : Petrol Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 1247