Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında

 

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde değişiklik öngören taslak, ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuz internet sayfasında 21 Nisan 2021 tarihine kadar görüşe açılmıştır. İlgililerin değişiklik taslakları hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 21 Nisan 2021 tarihine kadar (MS Word) formatında epdotsp@epdk.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur. Görüşlerin bildirilmesinde Görüş Bildirim Formunun kullanılması rica olunur.”

 

 Ek:Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği

 Ek:Görüş Bildirim Formu

 


12.04.2021 - 21.04.2021 Birimi : Elektrik Piyasası   Görüntülenme Sayısı: 901